×

Calculus on manifolds. A modern approach to classical theorems of advanced calculus. (Analiza na rozmaitosciach. Nowoczesne podejscie do klasycznych twierdzen zaawansowanej analizy.). (Polish) Zbl 0381.58003

Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe. 154 p. Zl 20.00 (1977).

MSC:

58Cxx Calculus on manifolds; nonlinear operators
58-01 Introductory exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) pertaining to global analysis