×

Found 11 Documents (Results 1–11)

Proceedings on analysis and geometry. International conference in honor of the 70th birthday of Professor Yu. G. Reshetnyak, Novosibirsk, Russia, August 30–September 3, 1999. (Trudy po analizu i geometrii.) (Russian, English) Zbl 0971.00061

Novosibirsk: Izdatel’stvo Instituta Matematiki Im. S. L. Soboleva SO RAN. 691 p. (2000).
PDFBibTeX XMLCite

International conference on analysis and geometry, dedicated to the 70th anniversary of birthday of academician Yu. G. Reshetnyak, Novosibirsk, Russia, August 30–September 3, 1999. Abstracts of reports. (Mezhdunarodnaya konferentsiya po analizu i geometrii, posvyashchennaya 70-letiyu akademika Yu. G. Reshetnyaka. Tezisy dokladov.) (Russian, English) Zbl 0942.30001

Novosibirsk: Izdatel’stvo Instituta Matematiki. 136 p. (1999).
PDFBibTeX XMLCite

Yurij Grigor’evich Reshetnyak. Bibliographical index. Ed. by S. S. Kutateladze. (Yurij Grigor’evich Reshetnyak. Bibliograficheskij ukazatel’). 2nd ed., compl. (Yurij Grigor’evich Reshetnyak. Bibliograficheskij ukazatel’.) (Russian) Zbl 0924.01019

Novosibirsk: Izdatel’stvo Instituta Matematiki. 60 p. (1999).
MSC:  01A70 01A60 01-02
PDFBibTeX XMLCite

Filter Results by …

Document Type

all top 5

Year of Publication

all top 3

Main Field

Biographic Reference