×

zbMATH — the first resource for mathematics

On some unsolved problems of zero-gravity hydromechanics. (English) Zbl 0442.76019

MSC:
76B99 Incompressible inviscid fluids
76A99 Foundations, constitutive equations, rheology, hydrodynamical models of non-fluid phenomena
PDF BibTeX XML Cite
Full Text: DOI
References:
[1] Babsky, V.G.; Kopachevsky, N.D.; Myshkis, A.D.; Slobozhanin, L.A.; Tyuptsov, A.D., Gidromekhanika nevesomosti, (1976), Nauka Moscow
[2] Hadwiger, H., Vorlesungen über inhalt, oberfläche und isoperimetrie, (1957), Springer-Verlag Berlin · Zbl 0078.35703
[3] Nitsche, J.C.C., Vorlesungen über minimalflächen, (1975), Springer Berlin e.a, (Grunlehren math. Wiss. Einzeldarstell. 199) · Zbl 0319.53003
[4] Tselochislennije potoki i minimalnije poverkhnosti, (1973), Mir Moscow
[5] Uraltseva, N.N., Nelineinije krajevije zadachi tipa minimalnoi poverkhnosti, Trudy matem. inst. im. V. A. steklova, 7, 116, (1971)
[6] Uraltseva, N.N., Razreshimost’ zadachi o kapillarakh. I, Vestn. leningr. univ., Razreshimost’ zadachi o kapillarakh. II, Vestn. leningr. univ., 143-149, (1975), N1
[7] Emmer, M., Esistenza, unicità e regolarità nelle superfici di equilibro nei capillari, Ann. univ. ferrara sez. VII, 18, N 6, 79-94, (1973) · Zbl 0275.49005
[8] Concus, P.; Finn, R., On capillary free surfaces in the absence of gravity, Acta math., 132, N 3-4, 177-198, (1974) · Zbl 0382.76003
[9] Finn, R., A note on the capillary problem, Acta math., 132, N 3-4, 199-205, (1974) · Zbl 0382.76004
[10] Concus, P.; Finn, R., On capillary free surfaces on a gravitational field, Acta math., 132, N 3-4, 207-223, (1974) · Zbl 0382.76005
[11] Spruck, J., On the existence of a capillary surface with prescribed contact angle, Communs pure appl. math., 28, N 2, 189-200, (1975) · Zbl 0297.76018
[12] Gerhardt, C., On the capillarity problem with constant volume, Ann. scu. norm. sup. Pisa ser. 4, 2, N 2, 303-320, (1975) · Zbl 0321.76010
[13] Concus, P.; Finn, R.; Concus, P.; Finn, R., A singular solution of the capillary equation. II. uniqueness, Invent. math., Invent. math., 29, N 2, 149-159, (1975) · Zbl 0319.76008
[14] Massari, U.; Pepe, L., Su di una impostazione parametrica del problema dei capillari, Ann. univ. ferrara sez. VII, 20, 21-31, (1975) · Zbl 0365.76035
[15] Massari, U.; Pepe, L., Su di una formulazione varizionale del problema dei capillari in assenza di gravita, Ann. univ. ferrara sez. VII, 20, 33-42, (1975) · Zbl 0365.76034
[16] Concus, P.; Finn, R., On the height of a capillary surface, Math. Z., 147, N 1, 93-95, (1976) · Zbl 0347.76012
[17] Simon, L.; Spruck, J., Existence and regularity of a capillary surface with prescribed contact angle, Archs ration. mech. analysis, 61, N 1, 19-34, (1976) · Zbl 0361.35014
[18] Gerhardt, C., A further note on the exterior capillarity problem, Math. Z., 150, N 2, 149-157, (1976) · Zbl 0323.76005
[19] Giusti, E., Boundary value problems for non-parametric surfaces of prescribed Mean curvature, Ann. scu. norm. sup. Pisa sez. IV, 3, N 3, 501-549, (1976) · Zbl 0344.35036
[20] Finn, R., On the behavior of a capillary surface at a singular point, J. anal. math., 30, 156-163, (1976) · Zbl 0331.35029
[21] Finn, R.; Gerhardt, C., The internal sphere condition and the capillary problem, Ann. mat. pura appl., 112, 13-31, (1977) · Zbl 0349.49019
[22] Finn, R., Yavlenija kapillarnosti, Usp. mat. nauk, 29, N 4, 131-152, (1974)
[23] Wang, P.K.C., On a class of optimization problems involving domain variations, (), 63-74, Textes Commun., Rocquencourt s.a. · Zbl 0372.93028
[24] Srubshchik, L.S.; Yudovich, V.I., Ob asymptoticheskom integrirovanii uravnenija ravnovesija zhidkosti s poverkhnostnym natyazhenijem v pole tyazhesti, J. vichisl. mat. i mat. phys., 6, N 6, 1127-1133, (1966)
[25] Srubshchik, L.S.; Yudovich, V.I., Asymptoticheskaya forma svobodnoi poverkhnosti ravnomerno vrashchayushcheisa zhidkosti pri bolshikh chislakh bonda, Izv. acad. sci. USSR, 3-12, (1973), MZhG N 6
[26] Chernous’ko, F.L.; Banichuk, N.V., Variatsionnije zadachi mechaniki i upravlenija, (1973), Nauka Moscow
[27] Dobrolubov, L.V.; Shashin, V.M., Mnogomernije zadachi gydrostatiki v slabikh silovikh polyakh, Uch. zap. tsentr. aero-gydrodynamich. inst., 5, N 4, 59-68, (1974)
[28] Lebedeva, T.N.; Shashin, V.M., Gydrostatika v tsilindricheskikh bakakh pri slabikh silovikh polyakh, Tematich. sbornik nauchn. trudov mosk. av. inst. vipusk, 323, 106-110, (1975)
[29] Moiseyev, N.N.; Rumyantsev, V.V., Dinamika tela s polostyami soderzhashchimi zhidkost’, (1965), Nauka Moscow
[30] Lyapunov, A.M., Ob ustoichivosti ellipsoidalnikh form ravnovesija vrashchayushcheisa zhidkosti, Selected works, vol III, acad. sci. USSR, 5-113, (1959)
[31] Myshkis, A.D., O yamakh, J. vichisl. mat. i mat. phys., 5, N 3, 537-542, (1965)
[32] Myshkis, A.D., O ponyatii zapasa ustoichivosti v zadachakh mechaniki sploshnoi sredi, vvedenije v dynamiku tela s zhidkost’u v usloviyakh nevesomosti, C.C. acad. sci. USSR,, 6, 269-278, (1968), Vipusk
[33] Kopachevsky, N.D., O kolebaniakh nesmeshivayushchikhsya zhidkostei, J. vichisl. mat. i mat. phys., 13, N 5, 1249-1263, (1973)
[34] Hochberg, I.Ts.; Krein, M.G.; Sobolev, S.L., Ob odnoi novoi zadache matematicheskoi physiki, Izv. acad. sci. USSR, ser. mat., 18, N 1, 3-50, (1954), Nauka Moscow
[35] Sobolev, S.L., Ob odnoi novoi zadache mathematicheskoi physiki, Izv. acad. sci. USSR, ser. mat., 18, N 1, 3-50, (1954)
[36] Sobolev, S.L., O dvizhenii symmetrichnogo volchka s polost’u napolnennoi zhidkost’u, Zhpmtf, N 3, 20-55, (1960)
[37] Ralston, J.V., On stationary modes in inviscid rotating fluids, J. math. analysis applic., 44, 366-383, (1973) · Zbl 0273.76068
[38] Alexandryan, R.A., Spektralnije svoistva operatorov porozhdennikh systemami differentsialnikh uravnenii S. L. soboleva, Trudi MMO, 9, 455-505, (1960)
[39] Zelenyak, T.I., Izbrannije voprosy kachestvennoi teorii uravnenii s chastnimi proizvodnimi., (1970), Novos State Univ Novosibrisk
[40] Kopachevsky, N.D., Zadacha Cauchy dla malikh dvizhenii idealnoi kapillarnoi vrashchayushcheisa zhidkosti, Dokl. acad. sci. USSR, 219, N 6, 1310-1313, (1974)
[41] Kopachevsky, N.D., O sushchestvovanii poverkhnostnikh voln v zadache o normalnikh kolebaniakh idealnoi zhidkosti, vrashchayushcheisa v chastichno zapolnennom sosude, Funkts. analiz i yego prilozh., 12, N 2, 84-85, (1978)
[42] Kopachevsky, N.D.; Radyakin, N.K., Svobodnije kolebania dvukh kapillarnikh zhidkostei vrashschayushchikhsa v tsilindricheskom sosude, Izv. acad. sci. USSR, mech. zhidkosti i gaza, 97-104, (1976), N 5
[43] Voinov, O.V., Gydrodynamika smachivania, Izv. acad. sci. USSR, mech. zhidkosti i gaza, 76-84, (1976), N 5
[44] Dussan, E.; Davis, S., On the motion of a fluid-fluid interface along a solid surface, J. fluid mech., 65, N 1, 71-95, (1974) · Zbl 0282.76004
[45] krein, S.G., O kolebaniakh vyazkoi zhidkosti v sosude, Dokl. acad. sci. USSR, 159, N 2, 262-265, (1964)
[46] Askerov, N.K.; Krein, S.G.; Laptev, G.I., Zadacha o kolebaniakh vyazkoi zhidkosti i svyazannije s nei operatornije uravnenia, Fukts. analiz i yego prilozhenia, 2, 21-32, (1968)
[47] Kopachevsky, N.D., O kolebaniakh kapillarnoi vyazkoi vrashchayushcheisa zhidkosti, Dokl. acad. sci. USSR, 219, N 5, 1065-1068, (1974)
[48] Povitsky, A.S.; Lubin, L.Ya., Osnovi dynamiki i teplomassoobmena zhidkostei i gazov pri nevesomosti, (1972), Machinostroyenie Moscow
[49] Solonnikov, V.A., Razreshimost’ zadachi o ploskom dvizhenii vyazkoi neszhimayemoi kapillarnoi zhidkosti v nezamknutom sosude, 1-20, (1977), Leningrad
[50] Gershuni, G.Z.; Zhukhovitsky, Ye.M., Konvektivnaya ustoichivost’ neszhimayemoi zhidkosti, (1972), Nauka Moscow
[51] Zero-gravity hydromechanics (in Russian)
[52] Integral-number fluxes and minimal surfaces (in Russian)
[53] Nonlinear boundary value problems of the minimal surface type (in Russian)
[54] Solubility of the capillary problem. I, II (in Russian)
[55] Capillarity phenomena (in Russian)
[56] On asymptotic integration of liquid-surface tension equilibrium equation (in Russian)
[57] Asymptotic shape of the free surface of uniformly rotating liquid at great Bond numbers (in Russian)
[58] Variation problems of mechanics and control (in Russian)
[59] Multidimensional hydrostatics problems in weak force fields (in Russian)
[60] Hydrostatics in cylindric tanks in weak force fields (in Russian)
[61] Dynamics of the body whose cavities contain liquid (in Russian)
[62] On stability of ellipsoidal equilibrium of rotating liquid (in Russian)
[63] On wells (in Russian)
[64] On the concept of stability margin in continuum mechanics problems (in Russian)
[65] On oscillations of non-mixing liquids (in Russian)
[66] Introduction to the theory of linear non-self-conjugate operators (in Russian)
[67] On a new problem in mathematical physics (in Russian)
[68] On motion of symmetric top having a cavity filled with liquid (in Russian)
[69] Spectral properties of operators generated by Sobolev’s systems of differential equations (in Russian)
[70] Selected questions of qualitative theory for equations with partial derivatives (in Russian)
[71] Cauchy’s problem for small motions of ideal capillary rotating liquid (in Russian)
[72] On existence of surface waves in the problem of normal oscillations of ideal liquid rotating in a partially filled vessel (in Russian)
[73] Free oscillations of two capillary liquids rotating in a cylindric vessel (in Russian)
[74] Hydrodynamics of moistening (in Russian)
[75] On viscous fluid oscillations in a vessel (in Russian) · Zbl 0149.45008
[76] Problem of viscous fluid oscillations and related operator equations (in Russian)
[77] On oscillations of capillary viscous rotating fluid (in Russian)
[78] Fundamentals of dynamics and heat and mass transfer in liquids and gases at zero-gravity (in Russian)
[79] Solubility of the problem of flat motion of viscous non-compressible capillary fluid in an open vessel (in Russian)
[80] Convective stability of non-compressible fluid (in Russian)
This reference list is based on information provided by the publisher or from digital mathematics libraries. Its items are heuristically matched to zbMATH identifiers and may contain data conversion errors. It attempts to reflect the references listed in the original paper as accurately as possible without claiming the completeness or perfect precision of the matching.