×

zbMATH — the first resource for mathematics

Found 4 Documents (Results 1–3)

Moskva: Fizmatlit (ISBN 978-5-9221-1190-4/hbk). 191 p. (2009).
BibTeX Cite
WorldCat.org
Moskva: Fizmatlit (ISBN 5-9221-0425-X/hbk). 268 p. (2004).
BibTeX Cite
WorldCat.org
Kachestvennye Metody Kraevykh Zadach. Voronezh: Izdatel’stvo Voronezhskogo Gosudarstvennogo Universiteta. 148 p. R. 1.70 (1990).
MSC:  00B15 35-06
BibTeX Cite
WorldCat.org

Filter Results by …

Year of Publication
Classification