×

zbMATH — the first resource for mathematics

Found 3 Documents (Results 1–3)

Gamkrelidze, R. V. (ed.) et al., Dynamical systems - 9. Moskva: Vsesoyuznyj Institut Nauchnoj i Tekhnicheskoj Informatsii, Itogi Nauki Tekh., Ser. Sovrem. Probl. Mat., Fundam. Napravleniya. 66, 248 p. (1991).

Filter Results by …

Document Type
Reviewing State
Year of Publication
Classification
Biographic Reference