×

zbMATH — the first resource for mathematics

Introduction to set theory and topology. 4th ed. (Wstęp do teorii mnogości i topologii.) (Polish) Zbl 0163.17002
Biblioteka Matematyczna. Tom 9. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 275 pp. Zł35.00 (1966).

MSC:
54-01 Introductory exposition (textbooks, tutorial papers, etc.) pertaining to general topology
03Exx Set theory
Keywords:
topology; set theory