×

zbMATH — the first resource for mathematics

Viktor Vladimirovich Vagner (obituary). (English) Zbl 0505.01017
MSC:
01A70 Biographies, obituaries, personalia, bibliographies
Keywords:
Obituary
Biographic References:
Vagner, V. V.
PDF BibTeX XML Cite
Full Text: DOI