×

Found 2 Documents (Results 1–2)

100
MathJax

Optimal control and differential equations. Honoring the 70th birthday of academician E. F. Mishchenko. (Optimal’noe upravlenie i differentsial’nye uravneniya. K 70-letiyu so dnya rozhdeniya akademika E. F. Mishchenko.) (Russian, English) Zbl 0855.00010

Trudy Matematicheskogo Instituta Imeni V. A. Steklova. 211. Moskva: Nauka. Fizmatlit. 525 p. (1995).
MSC:  00B15 49-06 34-06
PDF BibTeX XML Cite

Optimal control and differential equations. Collected papers. In honor of the seventieth birthday of Academician Evgenij Frolovich Mishchenko. (English) Zbl 0863.00015

Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics. 211. Moscow: Maik Nauka/Interperiodica Publishing, 475 p. (1995).
MSC:  00B15 49-06 34-06
PDF BibTeX XML Cite

Filter Results by …

Classification

Biographic Reference