×

Found 2 Documents (Results 1–2)

100
MathJax

Mappings and dimension. Collection of articles. On the 100th anniversary of the birthday of Academician Pavel Sergeevich Aleksandrov. (Otobrazheniya i razmernost’. Sbornik statej. K stoletiyu so dnya rozhdeniya akademika Pavla Sergeevicha Aleksandrova.) (Russian) Zbl 0884.00027

Trudy Matematicheskogo Instituta Imeni V. A. Steklova. 212. Moskva: Nauka. MAIK Nauka. 240 p. (1996).
MSC:  00B15 54-06 57-06
PDF BibTeX XML Cite

Filter Results by …

Classification

Biographic Reference