×

zbMATH — the first resource for mathematics

Found 18 Documents (Results 1–3)

Fuchs, Eduard (ed.), Matematika v proměnách véků. IV. Brno: Akademické Nakladatelství CERM (ISBN 978-80-7204-536-5). Dějiny Matematiky / History of Mathematics 32, 216-220 (2007).
MSC:  01A70
BibTeX Cite
Full Text: Link
WorldCat.org
Bečvář, Jindřich (ed.) et al., Matematika v proměnách věků. III. Prague: Výzkumné Centrum pro Dějiny Vědy (ISBN 80-7285-040-7). Dějiny Matematiky/History of Mathematics 24, 99-116 (2004).
BibTeX Cite
Full Text: Link
WorldCat.org

Filter Results by …

Document Type
Reviewing State
Author
Year of Publication
Classification
Biographic Reference