×

zbMATH — the first resource for mathematics

Found 47 Documents (Results 1–47)

100
MathJax
McGuire, Gary (ed.) et al., Finite fields. Theory and applications. Proceedings of the 9th international conference on finite fields and applications, Dublin, Ireland, July 13–17, 2009. Providence, RI: American Mathematical Society (AMS) (ISBN 978-0-8218-4786-2/pbk). Contemporary Mathematics 518, 83-98 (2010).
MSC:  11T24 11L40 11L26
PDF BibTeX XML Cite
Chubarikov, V. N. (ed.) et al., IV Mezhdunarodnaya konferentsiya “Sovremennye problemy teorii chisel i ee prilozheniya”. Aktual’nye problemy. Chast’ III. Posvyashchennaya 180-letiyu P. L. Chebyshëva i 110-letiyu I. M. Vinogradova. Moscow: Moskovskij Gosudarstvennyj Universtitet im. M. V. Lomonosova, Mekhaniko-Matematicheskij Fakul’tet. 86-114 (2002).
PDF BibTeX XML Cite

Filter Results by …

Document Type
Reviewing State
all top 5
Year of Publication
all top 3
Classification