×

zbMATH — the first resource for mathematics

Found 11 Documents (Results 1–11)

100
MathJax
Moskva: Rossijskaya Akademiya Nauk, Vychislitel’nyj Tsentr (ISBN 5-201-09785-5/pbk). 160 p. (2002).
PDF BibTeX XML Cite