×

zbMATH — the first resource for mathematics

Found 31 Authors (Results 1–31)

Lin, Caishu

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Caishu
Documents: 76 Publications indexed (1970–2017)
Co-Authors: Ye, Shanli
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX)

Lin, Changsheng

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Chang-sheng; Lin, Changsheng
Documents: 92 Publications indexed (1970–2018)
Co-Authors: Liu, Yangzheng; Jiang, Changsheng; Kou, Gang; ...
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX); Numerical analysis (65-XX); Systems theory; control (93-XX); Operations research, mathematical programming (90-XX)

Lin, Chang-Shou

Published as:   Lin, C.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Chang Shou; Lin, Chang-Shou; Lin, Chang-shou; Lin, Changshou
Documents: 198 Publications indexed (1981–2019)
Co-Authors: Chen, Chiun-Chuan; Wei, Juncheng; Chen, Zhijie; ...
Main Fields: Partial differential equations (35-XX); Operator theory (47-XX); Global analysis, analysis on manifolds (58-XX); Differential geometry (53-XX); Quantum Theory (81-XX)

Lin, Changsong

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Changsong
Documents: 76 Publications indexed (1970–2014)
Co-Authors: Zhang, Yanmei; Li, Hao; Li, Hao; ...
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX)

Lin, Chao-Sheng

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Chao-Sheng
Documents: 67 Publications indexed (1970–2011)
Co-Authors: Chen, Yean-Ru; Hsiung, Pao-Ann; Huang, Chun-Hsian; ...
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX)

Lin, Chengsen

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Chengsen
Documents: 76 Publications indexed (1970–2011)
Co-Authors:
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX)

Lin, Cheng Sheng

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Cheng Sheng
Documents: 67 Publications indexed (1970–2011)
Co-Authors: Fan, Chin-Yuan; Fan, Pei-Shu; Wang, Yen-Wen
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX)

Lin, Chen-Shang

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Chen Shang; Lin, Chen-Shang
Documents: 69 Publications indexed (1970–2011)
Co-Authors: Huang, Zhengfeng; Liaw, Heh Tyan; Liu, Ruey-Wen; ...
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX)

Lin, Chen-Sheng

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Chen-Sheng
Documents: 67 Publications indexed (1970–2011)
Co-Authors: Belder, Rene; Berry, Donald Arthur; Berry, Scott M.; ...
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX)

Lin, Chen-Sin

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Chen-Sin
Documents: 72 Publications indexed (1970–2011)
Co-Authors: Lee, Chung-Yee; Danusaputro, Surya Liman; Kroll, Dennis E.; ...
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX)

Lin, Chern-Sheng

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Chern-Sheng
Documents: 67 Publications indexed (1970–2011)
Co-Authors: Chen, Peiwen; Chen, Shiaw-Wu; Jain, Young-Jou; ...
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX)

Lin, Chia-San

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Chia-San
Documents: 67 Publications indexed (1970–2011)
Co-Authors: Sheu, Sheyhuei
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX)

Lin, Chia-Sheng

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Chia-Sheng
Documents: 67 Publications indexed (1970–2011)
Co-Authors: Wu, Kuei-Yang
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX)

Lin, Chia-Shiang

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Chia Shiang; Lin, Chia-Shiang
Documents: 81 Publications indexed (1970–2013)
Co-Authors: Cho, Yeol Je; Fujii, Masatoshi; Dragomir, Sever Silvestru; ...
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX)

Lin, Chih-Shen

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Chih-Shen
Documents: 67 Publications indexed (1970–2011)
Co-Authors: Chen, Chen-Tung; Hong, Wei-Chiang; Pai, Pingfeng
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX)

Lin, Ching-San

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Ching-San
Documents: 67 Publications indexed (1970–2014)
Co-Authors: Chen, Chen-Tung; Chen, Farn-Shing; Hung, Wei-Zhan
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX)

Lin, Ching-Shou

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Ching-Shou
Documents: 67 Publications indexed (1970–2011)
Co-Authors: Tseng, Shiojenn
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX)

Lin, Ching Shun

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Ching Shun
Documents: 67 Publications indexed (1970–2011)
Co-Authors: Chen, Jen-Ming
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX)

Lin, Ching-Sou

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Ching-Sou
Documents: 67 Publications indexed (1970–2011)
Co-Authors: Huang, Jui-Chi; Lu, Han-Chun
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX)

Lin, Chin-Shien

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Chin-Shien
Documents: 68 Publications indexed (1970–2011)
Co-Authors: Chen, Bintong; Chen, Wun-Hua
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX)

Lin, Chin Shun

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Chin Shun
Documents: 67 Publications indexed (1970–2011)
Co-Authors:
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX)

Lin, Chio-Shih

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Chio-Shih
Documents: 67 Publications indexed (1970–2011)
Co-Authors: Graham, Ronald L.; Lin, Shen
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX)

Lin, Chi-Shiuan

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Chi-Shiuan
Documents: 67 Publications indexed (1970–2017)
Co-Authors: Chen, Chen-Fu; Lin, Chia-Hui; Wu, Muh-Cherng
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX)

Lin, Chi-Syan

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Chi-Syan
Documents: 67 Publications indexed (1970–2011)
Co-Authors:
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX)

Lin, Chow-Sing

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Chow-Sing
Documents: 69 Publications indexed (1970–2011)
Co-Authors: Shu, Wei; Wu, Min-You; Cheng, Yi-Chi
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX)

Lin, Chuang-Sheng

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Chuang-Sheng
Documents: 67 Publications indexed (1970–2011)
Co-Authors: Morse, Pamela M.
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX)

Lin, Chuen-Sen

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Chuen-Sen
Documents: 67 Publications indexed (1970–2011)
Co-Authors: Lee, Terry N.
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX)

Lin, Chunshan

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Chun-Shan; Lin, Chunshan
Documents: 80 Publications indexed (1970–2017)
Co-Authors: Gümrükçüoğlu, A. Emir; Mukohyama, Shinji; de Felice, Antonio; ...
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX); Relativity and gravitational theory (83-XX)

Lin, Chunshen

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Chunshen
Documents: 75 Publications indexed (1970–2016)
Co-Authors: Chen, Pingyun
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX)

Lin, Chunsheng

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Chunsheng
Documents: 76 Publications indexed (1970–2014)
Co-Authors: Chen, Yun; Gong, Shenguang; Shi, Zhangsong; ...
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX)

Lin, Chun-Sui

Published as:   Lin, C-S.; Lin, C. S.; Lin, C.-S.; Lin, Chun-Sui
Documents: 69 Publications indexed (1970–2011)
Co-Authors: Huang, Mong-Na Lo; Chen, Ray-Bing; Wong, Wengkee
Main Fields: Operator theory (47-XX); Functional analysis (46-XX)