×

Found 2 Authors (Results 1–2)

Sarsenbi, Abdizhahan Manapovich

24 Publications (2008–2022) indexed
154 Citations
Co-Authors: Kritskov, Leonid V.; Ashyralyev, Allaberen; Karachik, Valeriĭ Valentinovich; …
Main Fields: Ordinary differential equations (34-XX); Partial differential equations (35-XX); Numerical analysis (65-XX)
Published as: Sarsenbi, Abdizhahan M.; Sarsenbi, Abdizhahan; Sarsenbi, A. M.

Sarsenbi, Abdizhakhan M.

17 Publications (2007–2021) indexed
105 Citations
Co-Authors: Sadybekov, Makhmud A.; Kal’menov, Tynysbek Sharipovich; Kopzhassarova, Asylzat A.; …
Main Fields: Ordinary differential equations (34-XX)
Published as: Sarsenbi, A. M.; Sarsenbi, Abdizhakhan M.; Sarsenbi, Abdizhakhan

Filter Results by …

Main Field