×

zbMATH — the first resource for mathematics

Found 52 Authors (Results 1–52)

Wang, Cai-Cheng

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Cai-Cheng
Documents: 87 Publications indexed (1934–2019)
Co-Authors: Yang, Guanghong
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Systems theory; control (93-XX)

Wang, Caichun

Published as:   Wang, C.; Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Caichun
Documents: 138 Publications indexed (1934–2020)
Co-Authors: Chen, Yi; Hu, Jinhui; Zhang, Xichun
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Systems theory; control (93-XX); Differential geometry (53-XX); Numerical analysis (65-XX); Operations research, mathematical programming (90-XX); Statistical mechanics, structure of matter (82-XX)

Wang, Cancan

Published as:   Wang, C.; Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Can-Can; Wang, Cancan
Documents: 140 Publications indexed (1934–2020)
Co-Authors: Jiang, Jianlin; Cheng, Kun; Assani, Saeed; ...
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Systems theory; control (93-XX); Operations research, mathematical programming (90-XX); Differential geometry (53-XX); Numerical analysis (65-XX); Statistical mechanics, structure of matter (82-XX)

Wang, Chan-Chi

Published as:   Wang, C.; Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chan-Chi; Wang, Chuan-Chi
Documents: 92 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Chen, I-Te; Yeh, Yi-Shiung; Yeh, Yishiung; ...
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Differential geometry (53-XX)

Wang, Changcheng

Published as:   Wang, C.; Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Changcheng
Documents: 140 Publications indexed (1934–2020)
Co-Authors: Li, Yinya; Qi, Guoqing; Sheng, Andong
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Systems theory; control (93-XX); Differential geometry (53-XX); Statistical mechanics, structure of matter (82-XX); Numerical analysis (65-XX); Mechanics of particles and systems (70-XX)

Wang, Changchuan

Published as:   Wang, C.; Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Changchuan
Documents: 140 Publications indexed (1934–2020)
Co-Authors: Yuan, Xuehai
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Systems theory; control (93-XX); Differential geometry (53-XX); Numerical analysis (65-XX); Statistical mechanics, structure of matter (82-XX); Operations research, mathematical programming (90-XX)

Wang, Changchun

Published as:   Wang, C.; Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chang-Chun; Wang, Changchun
Documents: 149 Publications indexed (1934–2020)
Co-Authors: Fan, Hong-Yi; Zhou, Jianxin; Cui, Hongquan; ...
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Systems theory; control (93-XX); Numerical analysis (65-XX); Differential geometry (53-XX); Operations research, mathematical programming (90-XX); Statistical mechanics, structure of matter (82-XX); Partial differential equations (35-XX)

Wang, Chao Chen

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chao Chen
Documents: 88 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors:
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX)

Wang, Chao-Cheng

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chao-Cheng
Documents: 88 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors:
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX)

Wang, Charles C.

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Charles; Wang, Charles C.
Documents: 94 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Omura, Jim K.; Deutsch, Leslie J.; Pei, Din Y.; ...
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Differential geometry (53-XX)

Wang, Chau-Chang

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chau-Chang
Documents: 88 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Kumar, Vijay R.
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX)

Wang, ChenChen

Published as:   Wang, C.; Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chenchen
Documents: 145 Publications indexed (1934–2020)
Co-Authors: Huang, ZhaoQin; Li, Yajun; Shi, Minjia; ...
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Systems theory; control (93-XX); Differential geometry (53-XX); Numerical analysis (65-XX); Statistical mechanics, structure of matter (82-XX); Ordinary differential equations (34-XX); Operations research, mathematical programming (90-XX)

Wang, Chen-Chien

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chen-Chien
Documents: 88 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Chen, Penweng; Huang, Suyun; Hung, Hung; ...
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX)

Wang, Chengcheng

Published as:   Wang, C.; Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chengcheng
Documents: 146 Publications indexed (1934–2020)
Co-Authors: Zhang, Yonggang; Wang, Peiyu; Chambers, Jonathon A.; ...
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Systems theory; control (93-XX); Differential geometry (53-XX); Numerical analysis (65-XX); Statistical mechanics, structure of matter (82-XX); Mechanics of particles and systems (70-XX)

Wang, Cheng Chi

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Cheng Chi; Wang, Cheng-Chi
Documents: 107 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Yau, Her-Terng; Jang, Ming-Jyi; Wang, Chi-Chang; ...
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Mechanics of particles and systems (70-XX); Systems theory; control (93-XX)

Wang, Cheng-Chieh

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Cheng-Chieh
Documents: 88 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Chiu, Ching-Shu; Jou, Rong-Chang; Liu, Yu-Hsin
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX)

Wang, Cheng-Ching

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Cheng-Ching
Documents: 88 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Alvarez, Alberto Guillermo; Ye, Zhen
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX)

Wang, Chengwen Chris

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chengwen Chris
Documents: 88 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Derryberry, Jonathan C.; Sleator, Daniel Dominic
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX)

Wang, Chia C.

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chia C.
Documents: 88 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors:
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX)

Wang, Chi-Chang

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chi-Chang
Documents: 101 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Lin, David T. W.; Hu, Haiping; Li, Jen-Chieh; ...
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Numerical analysis (65-XX); Classical thermodynamics, heat transfer (80-XX)

Wang, Chi-Chao

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chi-Chao
Documents: 88 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Balijepalli, Asha; Cao, Yu; Sinha, Saurabh; ...
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX)

Wang, Chi-Chuan

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chi-Chuan
Documents: 96 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Wongwises, Somchai; Pirompugd, Worachest; Lin, Yur-Tsai; ...
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Classical thermodynamics, heat transfer (80-XX)

Wang, Chi-Chung

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chi-Chung
Documents: 89 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Chang, Yu-Juei; Chen, Ing Youn; Hung, Yi-Feng; ...
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX)

Wang, Chieh-Chih

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chieh-Chih
Documents: 88 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Yang, Shao-Wen
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX)

Wang, Chien-Chih

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chien-Chih
Documents: 92 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Jiang, Bernard C.; Chu, Chien-Cheng; Chen, Hsin-Ju; ...
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Differential geometry (53-XX)

Wang, Chien-Chun

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chien Chun; Wang, Chien-Chun
Documents: 89 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Siddiqui, M. M.
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX)

Wang, Chien-Chung

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chien-Chung
Documents: 88 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Chang, Shu Man; Chen, Shan-Huo
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX)

Wang, Chih-Chang

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chih-Chang
Documents: 88 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Cheng, Kuang-Peng; Lee, Ju-Hong
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX)

Wang, Chih-Chiang

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chih-Chiang
Documents: 88 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Harfoush, Khaled A.
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX)

Wang, Chih-Chieh

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chih-Chieh
Documents: 88 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Cheng, Chun-Ming; Chiou, Juing-Shian; Wang, Chi-Jo
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX)

Wang, Chih-Chien

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chih-Chien
Documents: 88 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Chen, Shuheng; Sun, Licheng
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX)

Wang, Chih-Chun

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chih-Chun
Documents: 103 Publications indexed (1934–2020)
Co-Authors: Kulkarni, Sanjeev R.; Poor, Harold Vincent; Ahmad, Imad; ...
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX); Fluid mechanics (76-XX)

Wang, Chin-Ching

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chin-Ching
Documents: 88 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Liang, Wen-Jey; Shieh, Chen-Sen
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX)

Wang, Ching-Cheng

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Ching-Cheng
Documents: 93 Publications indexed (1934–2019)
Co-Authors: Deutsch, Stuart Jay; Sun, Yeong-Jeu; Wu, Yu-Biaw; ...
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Differential geometry (53-XX)

Wang, Ching-Chy

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Ching-Chy
Documents: 89 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Lloyd, Errol L.; Soffa, Mary Lou
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Differential geometry (53-XX)

Wang, Chongchong

Published as:   Wang, C.; Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chongchong
Documents: 143 Publications indexed (1934–2020)
Co-Authors: Zheng, Quan; Sun, Guoqing; Lv, Yuhua; ...
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Systems theory; control (93-XX); Numerical analysis (65-XX); Differential geometry (53-XX); Statistical mechanics, structure of matter (82-XX); Operations research, mathematical programming (90-XX)

Wang, Chuancai

Published as:   Wang, C.; Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chuancai
Documents: 140 Publications indexed (1934–2020)
Co-Authors: Craig, Bruce A.; Xie, Jun
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Systems theory; control (93-XX); Differential geometry (53-XX); Statistical mechanics, structure of matter (82-XX); Numerical analysis (65-XX); Mechanics of particles and systems (70-XX)

Wang, Chuan-Cong

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chuan-Cong
Documents: 89 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Wang, Yonglong; Ai, Shu-Tao; Jiang, Hua; ...
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Differential geometry (53-XX)

Wang, Chuangchuang

Published as:   Wang, C.; Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chuangchuang
Documents: 139 Publications indexed (1934–2020)
Co-Authors: He, Ping; Tian, Jinyu; Xiong, Xingzhong
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Systems theory; control (93-XX); Differential geometry (53-XX); Statistical mechanics, structure of matter (82-XX); Numerical analysis (65-XX); Mechanics of particles and systems (70-XX)

Wang, Chuen-Ching

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chuen-Ching
Documents: 88 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Tai, Shen-Chuan; Yu, Chong-Shou
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX)

Wang, Chun-Chao

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chun Chao; Wang, Chun-Chao
Documents: 95 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Hwang, Yi-Ting; Chang, Yeu-Jhy; Kuo, Hsun-Chih; ...
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Statistics (62-XX)

Wang, Chuncheng

Published as:   Wang, C.; Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chun-Cheng; Wang, Chuncheng
Documents: 163 Publications indexed (1934–2020)
Co-Authors: Wei, Junjie; Shi, Junping; Wang, Hao; ...
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Ordinary differential equations (34-XX); Partial differential equations (35-XX); Biology and other natural sciences (92-XX); Systems theory; control (93-XX); Dynamical systems and ergodic theory (37-XX); Differential geometry (53-XX)

Wang, Chun-Chia

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chun-Chia
Documents: 88 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Chung, Chi-Ming; Lee, Ming-Chi; Shih, Timothy K.
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX)

Wang, Chun-Chieh

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chun-Chieh
Documents: 98 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Su, Juhng-Perng; Kang, Yuan; Chang, Yeon-Pun; ...
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Systems theory; control (93-XX); Differential geometry (53-XX)

Wang, Chung-Cheng

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chung C.; Wang, Chung-Cheng
Documents: 93 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Liou, Gin-Show; Wang, Huiching
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Differential geometry (53-XX)

Wang, Chung-Chou

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chung C.; Wang, Chung-Chou
Documents: 92 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Chung, Kuoliang; Yan, Wen-Ming; Yang, Wei-Jen
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Differential geometry (53-XX)

Wang, Chung-Chuan

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chung C.; Wang, Chung-Chuan
Documents: 92 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Chang, Chin-Chen; Jan, Jinnke
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Differential geometry (53-XX)

Wang, Chung-Chun

Published as:   Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Ch.; Wang, Chung C.; Wang, Chung-Chun
Documents: 92 Publications indexed (1934–2018)
Co-Authors: Chen, Tse-Shih; Yang, ChingNung
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Differential geometry (53-XX)

Wang, Congcong

Published as:   Wang, C.; Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Congcong
Documents: 142 Publications indexed (1934–2020)
Co-Authors: Chen, Rongda; Gao, You; Hu, Jinsong; ...
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Systems theory; control (93-XX); Differential geometry (53-XX); Operations research, mathematical programming (90-XX); Numerical analysis (65-XX); Statistical mechanics, structure of matter (82-XX)

Wang, Cuicui

Published as:   Wang, C.; Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Cuicui
Documents: 143 Publications indexed (1934–2020)
Co-Authors: Yao, Dengbao; Liu, Xiaoxing; Mao, Junjun; ...
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Systems theory; control (93-XX); Differential geometry (53-XX); Numerical analysis (65-XX); Operations research, mathematical programming (90-XX); Statistical mechanics, structure of matter (82-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

Wang, Cuncai

Published as:   Wang, C.; Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Cuncai
Documents: 139 Publications indexed (1934–2020)
Co-Authors: Zhong, Xianggui; Wang, Yanfen; Zhang, Hong
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Systems theory; control (93-XX); Differential geometry (53-XX); Numerical analysis (65-XX); Statistical mechanics, structure of matter (82-XX); Group theory and generalizations (20-XX)

Wang, Cuncheng

Published as:   Wang, C.; Wang, C. C.; Wang, C.-C; Wang, C.-C.; Wang, Cuncheng
Documents: 138 Publications indexed (1934–2020)
Co-Authors: Liu, Jing; Ren, Zepei
Main Fields: Mechanics of deformable solids (74-XX); Fluid mechanics (76-XX); Systems theory; control (93-XX); Differential geometry (53-XX); Numerical analysis (65-XX); Statistical mechanics, structure of matter (82-XX); Operations research, mathematical programming (90-XX)