×
Author ID: fujii.masatoshi Recent zbMATH articles by "Fujii, Masatoshi"
Published as: Fujii, Masatoshi; Fujii, M.
External Links: ResearchGate
all top 5

Co-Authors

18 single-authored
57 Nakamoto, Ritsuo
42 Kamei, Eizaburo
33 Fujii, Jun Ichi
33 Seo, Yuki
16 Furuta, Takayuki
16 Nakamura, Masahiro
12 Matsumoto, Akemi
9 Jiang, Jianfei
9 Tominaga, Masaru
9 Watatani, Yasuo
8 Enomoto, Masatoshi
8 Zuo, Hongliang
7 Izumino, Saichi
7 Moslehian, Mohammad Sal
6 Kim, Youngok
6 Kubo, Fumio
5 Lin, Chia-Shiang
5 Sasaoka, Hiromitsu
4 Pečarić, Josip
4 Takehana, Hiroaki
3 Kato, Yoshinobu
3 Mićić, Jadranka
3 Tanahashi, Kôtarô
2 Ando, Tsuyoshi
2 Choda, Hisashi
2 Ito, Masatoshi
2 Jung, Dongick
2 Lee, Eun-Young
2 Lee, Sanghun
2 Takahasi, Sin-Ei
2 Tamaki, Kazuhiro
2 Yamada, Hideo
1 Aldaz, Jésus Munárriz
1 Barza, Sorina
1 Bhatia, Rajendra
1 Bourin, Jean-Christophe
1 Cheng, Pan
1 Chō, Muneo
1 Dadipour, Farzad
1 Furuichi, Shigeru
1 Goya, Eitoku
1 Hashimoto, Masashi
1 Himeji, Chikako
1 Hoshino, Akira
1 Ichihara, Ryo
1 Iwamoto, Seiichi
1 Kainuma, Daisuke
1 Kajiwara, Mitsuharu
1 Kasahara, Isamu
1 Katayama, Yoshikazu
1 Kato, Mikio
1 Kimura, Hidenori
1 Kitamura, Kazuo
1 Kosaki, Hideki
1 Kotari, Chikako
1 Kubo, Kyoko
1 Lee, Miyoung
1 Maeda, Osamu
1 Makimura, Kimi
1 Matsumoto, Kyoko
1 Miura, Takeshi
1 Najafi, Hamed
1 Nakamura, Yoshihiro
1 Nakatsu, Yasuhiko
1 Ôta, Schôichi
1 Otani, Shoici
1 Prasanna, Shanti
1 Ritsuo, Nakamoto
1 Saito, Kichisuke
1 Sano, Takashi
1 Shi, Guanghua
1 Sugiyama, Satiyo
1 Takagi, Hiroyuki
1 Takahashi, Katsutoshi
1 Takahashi, Wataru
1 Tamura, Takayuki
1 Tomiyama, Jun
1 Uchiyama, Mitsuru
1 Wang, Derming
1 Watanabe, Hideharu
1 Yamamoto, Yutaka
1 Yanagi, Kenjiro
1 Yanagida, Masahiro
1 Yonezawa, Keisuke
1 Yoshino, Takashi

Publications by Year

Citations contained in zbMATH Open

136 Publications have been cited 797 times in 507 Documents Cited by Year
Refined Young inequality with Kantorovich constant. Zbl 1242.47017
Zuo, Hongliang; Shi, Guanghua; Fujii, Masatoshi
65
2011
KMS states for gauge action on \(O_ A\). Zbl 0557.46039
Enomoto, Masatoshi; Fujii, Masatoshi; Watatani, Yasuo
35
1984
Furuta’s inequality and its application to Ando’s theorem. Zbl 0788.47012
Fujii, Masatoshi; Furuta, Takayuki; Kamei, Eizaburo
34
1993
Furuta’s inequality and its mean theoretic approach. Zbl 0734.47008
Fujii, Masatoshi
33
1990
Recent developments of Mond-Pečarić method in operator inequalities. Inequalities for bounded selfadjoint operators on a Hilbert space. II. Zbl 1277.47001
Fujii, Masatoshi; Mićić Hot, Jadranka; Pečarić, Josip; Seo, Yuki
29
2012
Operator inequalities related to Cauchy-Schwarz and Hölder-McCarthy inequalities. Zbl 0997.47505
Fujii, Masatoshi; Izumino, Saichi; Nakamoto, Ritsuo; Seo, Yuki
29
1997
Buzano’s inequality and bounds for roots of algebraic equations. Zbl 0781.47013
Fujii, Masatoshi; Kubo, Fumio
26
1993
Norm inequalities equivalent to Heinz inequality. Zbl 0783.47008
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi; Furuta, Takayuki; Nakamoto, Ritsuo
21
1993
A matrix reverse Hölder inequality. Zbl 1179.15021
Bourin, Jean-Christophe; Lee, Eun-Young; Fujii, Masatoshi; Seo, Yuki
20
2009
A reverse inequality for the weighted geometric mean due to Lawson–Lim. Zbl 1132.47016
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi; Nakamura, Masahiro; Pečarić, Josip; Seo, Yuki
17
2007
Advances in operator Cauchy-Schwarz inequalities and their reverses. Zbl 1312.47022
Aldaz, J. M.; Barza, S.; Fujii, M.; Moslehian, M. S.
16
2015
Mean theoretic approach to the grand Furuta inequality. Zbl 0859.47012
Fujii, Masatoshi; Kamei, Eizaburo
15
1996
Operator norms as bounds for roots of algebraic equations. Zbl 0331.15020
Fujii, Masatoshi; Kubo, Fumio
15
1973
An extension of the Kubo-Ando theory: Solidarities. Zbl 0703.47013
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi; Seo, Yuki
14
1990
Ando-Hiai inequality and Furuta inequality. Zbl 1110.47011
Fujii, Masatoshi; Kamei, Eizaburo
14
2006
Löwner–Heinz, Cordes and Heinz–Kato inequalities. Zbl 0784.47013
Fujii, Masatoshi; Furuta, Takayuki
13
1993
Cauchy-Schwarz inequality in semi-inner product \(C^{\ast}\)-modules via polar decomposition. Zbl 1257.46026
Fujii, J. I.; Fujii, M.; Moslehian, M. S.; Seo, Y.
12
2012
Some classes of operators related to paranormal and log-hyponormal operators. Zbl 0963.47018
Fujii, Masatoshi; Jung, Dongick; Lee, Sang Hun; Lee, Mi Young; Nakamoto, Ritsuo
11
2000
Extensions of Heinz-Kato-Furuta inequality. Zbl 0937.47022
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo
10
2000
Classes of operators determined by the Heinz-Kato-Furuta inequality and the Hölder-McCarthy inequality. Zbl 0957.47501
Fujii, Masatoshi; Izumino, Saichi; Nakamoto, Ritsuo
10
1994
Adjacency operators of infinite directed graphs. Zbl 0715.05032
Fujii, Masatoshi; Sasaoka, Hiromitsu; Watatani, Yasuo
9
1989
A short proof of the best possibility for the grand Furuta inequality. Zbl 0949.47015
Fujii, Masatoshi; Matsumoto, Akemi; Nakamoto, Ritsuo
9
1999
Reverse inequalities of Araki, Cordes and Löwner–Heinz inequalities. Zbl 1111.47011
Fujii, Masatoshi; Seo, Yuki
9
2005
\(K_ 0-\)groups and classifications of Cuntz-Krieger algebras. Zbl 0476.46049
Enomoto, Masatoshi; Fujii, Masatoshi; Watatani, Yasuo
8
1981
Operator inequalities and covariance in noncommutative probability. Zbl 0902.47014
Fujii, Masatoshi; Furuta, Takayuki; Nakamoto, Ritsuo; Takahasi, Sin-Ei
7
1997
A remark on the spectral order of operators. Zbl 0255.47035
Fujii, Masatoshi; Kasahara, Isamu
7
1971
Extensions of Heinz-Kato-Furuta inequality. II. Zbl 0937.47019
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo
7
1999
On some examples of non-normal operators. Zbl 0236.47002
Fujii, Masatoshi
7
1971
Refinements of Hölder-McCarthy inequality and Young inequality. Zbl 1368.47018
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo
7
2016
Characterization of chaotic order and its application to Furuta inequality. Zbl 0889.47014
Fujii, Masatoshi; Jiang, Jian Fei; Kamei, Eizaburo
6
1997
Furuta’s determinant type generalizations of Heinz-Kato inequality. Zbl 0805.47014
Fujii, Masatoshi; Kamei, Eizaburo; Kotari, Chikako; Yamada, Hideo
6
1994
On normal approximate spectrum. Zbl 0251.47002
Enomoto, Masatoshi; Fujii, Masatoshi; Tamaki, Kazuhiro
6
1972
Alternative extensions of Heinz-Kato-Furuta inequality. Zbl 0961.47006
Fujii, Masatoshi; Lin, Chia-Shiang; Nakamoto, Ritsuo
6
1999
The Golden-Thompson-Segal type inequalities related to the weighted geometric mean due to Lawson-Lim. Zbl 1201.47012
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi; Seo, Yuki
6
2009
Operator functions associated with Furuta’s inequality. Zbl 0725.47023
Fujii, Masatoshi; Furuta, Takayuki; Kamei, Eizaburo
6
1991
Furuta’s inequality and a generalization of Ando’s theorem. Zbl 0779.47014
Fujii, Masatoshi; Kamei, Eizaburo
5
1992
Theorems of Ando and Saito for \(p\)-hyponormal operators. Zbl 0815.47025
Fujii, Masatoshi; Himeji, Chikako; Matsumoto, Akemi
5
1994
Operator inequalities on Hilbert \(C^{\ast}\)-modules via the Cauchy-Schwarz inequality. Zbl 1295.46039
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi; Seo, Yuki
5
2014
A geometric mean in the Furuta inequality. Zbl 1020.47014
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo
5
2002
Extensions of the Heinz-Kato-Furuta inequality by using operator monotone functions. Zbl 1044.47007
Fujii, Masatoshi; Kim, Young Ok; Tominaga, Masaru
5
2002
Further extensions of Wielandt type Heinz-Kato-Furuta inequalities via Furuta inequality. Zbl 1045.47011
Fujii, Masatoshi; Kim, Young Ok; Seo, Yuki
5
2003
On subclasses of hyponormal operators. Zbl 0326.47029
Fujii, Masatoshi; Nakatsu, Yasuhiko
5
1975
A characterization of convex functions and its application to operator monotone functions. Zbl 1304.47024
Fujii, Masatoshi; Kim, Young Ok; Nakamoto, Ritsuo
5
2014
Simultaneous extensions of Selberg inequality and Heinz-Kato-Furuta inequality. Zbl 1023.47013
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo
5
1998
Estimations of Heron means for positive operators. Zbl 1385.47009
Fujii, Masatoshi; Furuichi, Shigeru; Nakamoto, Ritsuo
5
2016
Recent developments of matrix versions of the arithmetic-geometric mean inequality. Zbl 1357.47017
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi; Seo, Yuki; Zuo, Hongliang
5
2016
Furuta inequality and its related topics. Zbl 1244.47019
Fujii, M.
5
2010
Operator inequalities related to Ando-Hiai inequality. Zbl 1189.47017
Fujii, Masatoshi; Ito, Masatoshi; Kamei, Eizaburo; Matsumoto, Akemi
5
2009
Generalized Bebiano-Lemos-Providência inequalities and their reverses. Zbl 1127.47018
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo; Tominaga, Masaru
5
2007
A difference counterpart to a matrix Hölder inequality. Zbl 1189.15028
Fujii, Masatoshi; Lee, Eun-Young; Seo, Yuki
5
2010
Riccati equation and positivity of operator matrices. Zbl 1186.47011
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi; Ritsuo, Nakamoto
5
2009
Reverse inequalities on chaotically geometric mean via Specht ratio. II. Zbl 1057.47020
Fujii, Masatoshi; Mićić, Jadranka; Pečarić, Josip; Seo, Yuki
4
2003
Norm inequalities in the Corach-Porta-Recht theory and operator means. Zbl 0927.47012
Fujii, Masatoshi; Furuta, Takayuki; Nakamoto, Ritsuo
4
1996
Furuta’s inequality for the chaotic order. Zbl 0758.47014
Fujii, Masatoshi; Kamei, Eizaburo
4
1991
The spectrum of an infinite directed graph. Zbl 0754.47004
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi; Sasaoka, Hiromitsu; Watatani, Yasuo
4
1991
A characterization of chaotic order and a problem. Zbl 0910.47013
Fujii, Masatoshi; Jiang, Jian Fei; Kamei, Eizaburo; Tanahashi, Kotaro
4
1998
The Heinz-Kato-Furuta inequality and hyponormal operators. Zbl 0817.47022
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo; Watanabe, Hideharu
4
1994
Reverse Cauchy-Schwarz type inequalities in pre-inner product \(C^{*}\)-modules. Zbl 1267.46074
Fujii, Jun-Ichi; Fujii, Masatoshi; Moslehian, Mohammad Sal; Pečarić, Josip E.; Seo, Yuki
4
2011
Cuntz-Krieger algebras associated with adjoint graphs. Zbl 0455.46054
Fujii, Masatoshi; Watatani, Yasuo
4
1980
Characterizations of usual and chaotic order via Furuta and Kantorovich inequalities. Zbl 0976.47013
Fujii, Masatoshi; Hashimoto, Masashi; Seo, Yuki; Yanagida, Masahiro
4
2000
On normal approximate spectrum. II. Zbl 0258.47003
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo
4
1972
On normal approximate spectrum. III. Zbl 0258.47004
Fujii, Masatoshi; Tamaki, Kazuhiro
4
1972
Dunkl-Williams inequality for operators associated with \(p\)-angular distance. Zbl 1225.47020
Dadipour, Farzad; Fujii, Masatoshi; Moslehian, Mohammad Sal
4
2010
Matrix order in Bohr inequality for operators. Zbl 1186.47012
Fujii, Masatoshi; Zuo, Hongliang
4
2010
Some remarks on operator means. Zbl 0435.47030
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi
4
1979
Sharp mean triangle inequality. Zbl 1208.46021
Fujii, Masatoshi; Kato, Mikio; Saito, Kichi-Suke; Tamura, Takayuki
3
2010
Generalizations of the Wielandt theorem. Zbl 0928.47011
Fujii, Masatoshi; Katayama, Yoshikazu; Nakamoto, Ritsuo
3
1999
A norm inequality for operator monotone functions. Zbl 0719.47010
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi
3
1990
An inequality for some nonnormal operators – extension to normal approximate eigenvalues. Zbl 0783.47027
Fujii, Masatoshi; Furuta, Takayuki; Seo, Yuki
3
1993
The numerical radius of an infinite directed graph. Zbl 0715.05031
Fujii, Masatoshi; Sasaoka, Hiromitsu; Watatani, Yasuo
3
1990
Antinormal operators and theorems of Izumino. Zbl 0479.47018
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo
3
1979
Golden-Thompson type inequalities related to a geometric mean via Specht’s ratio. Zbl 1017.47015
Fujii, Masatoshi; Seo, Yuki; Tominaga, Masaru
3
2002
An estimation of the transcendental radius of an operator. Zbl 0496.47005
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo
3
1982
Matrix trace inequalities related to the Tsallis relative entropies of real order. Zbl 1459.81013
Fujii, Masatoshi; Seo, Yuki
3
2021
Continuously differentiable means. Zbl 1133.26323
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi; Miura, Takeshi; Takagi, Hiroyuki; Takahasi, Sin-Ei
3
2006
An analysis on the internal structure of the celebrated Furuta inequality via operator mean. Zbl 1104.47018
Fujii, Masatoshi; Kamei, Eizaburo; Nakamoto, Ritsuo
3
2005
Strang’s inequality. Zbl 0772.47004
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi; Izumino, Saichi; Kubo, Fumio; Nakamoto, Ritsuo
2
1992
A graph theoretical observation on the Selberg inequality. Zbl 0709.47005
Fujii, Masatoshi; Kubo, Kyoko; Otani, Shoici
2
1990
An application of the Furuta inequality to operator inequalities on chaotic orders. Zbl 0815.47013
Fujii, Masatoshi; Furuta, Takayuki; Wang, Derming
2
1994
The index of an infinite directed graph. Zbl 0715.05030
Fujii, Masatoshi; Sano, Takashi; Sasaoka, Hiromitsu
2
1990
Tensor algebra on the sub-Fock space associated with \(O_ A\). Zbl 0467.46044
Enomoto, Masatoshi; Fujii, Masatoshi; Watatani, Yasuo
2
1981
On generalized Kantorovich inequalities. Zbl 1125.47012
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi; Seo, Yuki; Tominaga, Masaru
2
2004
Kolmogorov’s complexity for positive definite matrices. Zbl 0996.15017
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi
2
2002
Spectral order and operator means. Zbl 0955.47014
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo; Nakamura, Masahiro
2
1998
Reverse inequalities on chaotically geometric mean via Specht ratio. Zbl 1057.47019
Fujii, Masatoshi; Lee, Sang Hun; Seo, Yuki; Jung, Dongick
2
2003
On normal approximate spectrum. IV. Zbl 0273.47002
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo
2
1973
Non-commutative Liapounoff’s theorem. Zbl 0529.46048
Choda, Hisashi; Enomoto, Masatoshi; Fujii, Masatoshi
2
1983
Jensen inequality is a complement to Kantorovich inequality. Zbl 1099.47018
Fujii, Masatoshi; Nakamura, Masahiro
2
2005
Covariance in Bernstein’s inequality for operators. Zbl 0997.47501
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo; Seo, Yuki
2
1997
Kantorovich type operator inequalities via grand Furuta inequality. Zbl 0967.47007
Fujii, Masatoshi; Kamei, Eizaburo; Seo, Yuki
2
2000
Norm inequalities related to McIntosh type inequality. Zbl 0956.47502
Fujii, Junichi; Fujii, Masatoshi; Furuta, Takayuki; Nakamoto, Ritsuo
2
1992
Variants of Ando–Hiai inequality. Zbl 1156.47022
Fujii, Masatoshi; Kamei, Eizaburo
2
2009
Grand Furuta inequality and its variant. Zbl 1145.47013
Fujii, Masatoshi; Kamei, Eizaburo; Nakamoto, Ritsuo
2
2007
Jensen’s inequalities of any interval for operators. Zbl 1080.47018
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi
2
2004
A satellite of the grand Furuta inequality and its application. Zbl 1270.47016
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo; Yonezawa, Keisuke
2
2013
Upper estimations on integral operator means. Zbl 1292.47011
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi
2
2012
Reverse of the grand Furuta inequality and its applications. Zbl 1160.47014
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo; Tominaga, Masaru
2
2008
Zhan’s inequality on A-G mean inequalities. Zbl 1307.15027
Fujii, Masatoshi; Seo, Yuki; Zuo, Hongliang
2
2015
Cauchy-Schwarz inequality and Riccati equation for positive semidefinite matrices. Zbl 1448.15024
Fujii, Masatoshi
2
2019
Extensions of Ando-Hiai inequality with negative power. Zbl 07351086
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo
2
2020
Further generalizations of Bebiano-Lemos-Providência inequality. Zbl 1503.47021
Fujii, Masatoshi; Matsumoto, Akemi; Nakamoto, Ritsuo
1
2022
Matrix trace inequalities related to the Tsallis relative entropies of real order. Zbl 1459.81013
Fujii, Masatoshi; Seo, Yuki
3
2021
Extensions of Ando-Hiai inequality with negative power. Zbl 07351086
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo
2
2020
Cauchy-Schwarz inequality and Riccati equation for positive semidefinite matrices. Zbl 1448.15024
Fujii, Masatoshi
2
2019
Refinements of Hölder-McCarthy inequality and Young inequality. Zbl 1368.47018
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo
7
2016
Estimations of Heron means for positive operators. Zbl 1385.47009
Fujii, Masatoshi; Furuichi, Shigeru; Nakamoto, Ritsuo
5
2016
Recent developments of matrix versions of the arithmetic-geometric mean inequality. Zbl 1357.47017
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi; Seo, Yuki; Zuo, Hongliang
5
2016
A refinement of the grand Furuta inequality. Zbl 1507.47038
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo
1
2016
Singular value inequalities related to the Audenaert-Zhan inequality. Zbl 1350.15008
Zuo, Hongliang; Fujii, Masatoshi; Fujii, Junichi; Seo, Yuki
1
2016
Estimates of operator convex and operator monotone functions on bounded intervals. Zbl 1372.47027
Najafi, Hamed; Moslehian, Mohammad Sal; Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo
1
2016
Advances in operator Cauchy-Schwarz inequalities and their reverses. Zbl 1312.47022
Aldaz, J. M.; Barza, S.; Fujii, M.; Moslehian, M. S.
16
2015
Zhan’s inequality on A-G mean inequalities. Zbl 1307.15027
Fujii, Masatoshi; Seo, Yuki; Zuo, Hongliang
2
2015
Further refinements of Zhan’s inequality for unitarily invariant norms. Zbl 1391.15079
Zuo, Hongliang; Seo, Yuki; Fujii, Masatoshi
1
2015
An investigation of unitarily invariant norm inequalities of Löwner-Heinz type. Zbl 1385.47005
Fujii, M.; Moslehian, M. S.; Nakamoto, R.; Tominaga, M.
1
2015
Buzano inequality in inner product \(C^*\)-modules via the operator geometric mean. Zbl 1459.46052
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi; Seo, Yuki
1
2015
Operator inequalities on Hilbert \(C^{\ast}\)-modules via the Cauchy-Schwarz inequality. Zbl 1295.46039
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi; Seo, Yuki
5
2014
A characterization of convex functions and its application to operator monotone functions. Zbl 1304.47024
Fujii, Masatoshi; Kim, Young Ok; Nakamoto, Ritsuo
5
2014
Upper bound for spectra of Jensen operator and its application to reverse arithmetic-geometric means. Zbl 1321.47019
Zuo, Hongliang; Fujii, Masatoshi; Fujii, Jun Ichi; Seo, Yuki
1
2014
An operator inequality implying the usual and chaotic orders. Zbl 1408.47005
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo
1
2014
A satellite of the grand Furuta inequality and its application. Zbl 1270.47016
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo; Yonezawa, Keisuke
2
2013
Recent developments of Mond-Pečarić method in operator inequalities. Inequalities for bounded selfadjoint operators on a Hilbert space. II. Zbl 1277.47001
Fujii, Masatoshi; Mićić Hot, Jadranka; Pečarić, Josip; Seo, Yuki
29
2012
Cauchy-Schwarz inequality in semi-inner product \(C^{\ast}\)-modules via polar decomposition. Zbl 1257.46026
Fujii, J. I.; Fujii, M.; Moslehian, M. S.; Seo, Y.
12
2012
Upper estimations on integral operator means. Zbl 1292.47011
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi
2
2012
Bohr’s inequality revisited. Zbl 1262.47027
Fujii, Masatoshi; Moslehian, Mohammad Sal; Mićić, Jadranka
1
2012
On Yuan-Gao’s “complete form” of Furuta inequality. Zbl 1270.47015
Fujii, Masatoshi; Ito, Masatoshi; Kamei, Eizaburo; Nakamoto, Ritsuo
1
2012
Refined Young inequality with Kantorovich constant. Zbl 1242.47017
Zuo, Hongliang; Shi, Guanghua; Fujii, Masatoshi
65
2011
Reverse Cauchy-Schwarz type inequalities in pre-inner product \(C^{*}\)-modules. Zbl 1267.46074
Fujii, Jun-Ichi; Fujii, Masatoshi; Moslehian, Mohammad Sal; Pečarić, Josip E.; Seo, Yuki
4
2011
Furuta inequality and its related topics. Zbl 1244.47019
Fujii, M.
5
2010
A difference counterpart to a matrix Hölder inequality. Zbl 1189.15028
Fujii, Masatoshi; Lee, Eun-Young; Seo, Yuki
5
2010
Dunkl-Williams inequality for operators associated with \(p\)-angular distance. Zbl 1225.47020
Dadipour, Farzad; Fujii, Masatoshi; Moslehian, Mohammad Sal
4
2010
Matrix order in Bohr inequality for operators. Zbl 1186.47012
Fujii, Masatoshi; Zuo, Hongliang
4
2010
Sharp mean triangle inequality. Zbl 1208.46021
Fujii, Masatoshi; Kato, Mikio; Saito, Kichi-Suke; Tamura, Takayuki
3
2010
Kantorovich type inequalities for the difference with two negative parameters. Zbl 1222.47023
Kim, Young Ok; Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi; Seo, Yuki
1
2010
A matrix reverse Hölder inequality. Zbl 1179.15021
Bourin, Jean-Christophe; Lee, Eun-Young; Fujii, Masatoshi; Seo, Yuki
20
2009
The Golden-Thompson-Segal type inequalities related to the weighted geometric mean due to Lawson-Lim. Zbl 1201.47012
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi; Seo, Yuki
6
2009
Operator inequalities related to Ando-Hiai inequality. Zbl 1189.47017
Fujii, Masatoshi; Ito, Masatoshi; Kamei, Eizaburo; Matsumoto, Akemi
5
2009
Riccati equation and positivity of operator matrices. Zbl 1186.47011
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi; Ritsuo, Nakamoto
5
2009
Variants of Ando–Hiai inequality. Zbl 1156.47022
Fujii, Masatoshi; Kamei, Eizaburo
2
2009
Generalizations of reverse Bebiano-Lemos-Providência inequality. Zbl 1162.47018
Matsumoto, Akemi; Fujii, Masatoshi
1
2009
Operator inequalities of Ando-Hiai type and their applications. Zbl 1180.47016
Fujii, Masatoshi; Kamei, Eizaburo
1
2009
Reverse of the grand Furuta inequality and its applications. Zbl 1160.47014
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo; Tominaga, Masaru
2
2008
A reverse inequality for the weighted geometric mean due to Lawson–Lim. Zbl 1132.47016
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi; Nakamura, Masahiro; Pečarić, Josip; Seo, Yuki
17
2007
Generalized Bebiano-Lemos-Providência inequalities and their reverses. Zbl 1127.47018
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo; Tominaga, Masaru
5
2007
Grand Furuta inequality and its variant. Zbl 1145.47013
Fujii, Masatoshi; Kamei, Eizaburo; Nakamoto, Ritsuo
2
2007
Ando-Hiai inequality and Furuta inequality. Zbl 1110.47011
Fujii, Masatoshi; Kamei, Eizaburo
14
2006
Continuously differentiable means. Zbl 1133.26323
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi; Miura, Takeshi; Takagi, Hiroyuki; Takahasi, Sin-Ei
3
2006
Kadison’s Schwarz inequality and noncommutative Kantorovich inequality. Zbl 1198.47030
Fujii, Masatoshi; Nakamura, Masahiro
1
2006
Reverse inequalities of Araki, Cordes and Löwner–Heinz inequalities. Zbl 1111.47011
Fujii, Masatoshi; Seo, Yuki
9
2005
An analysis on the internal structure of the celebrated Furuta inequality via operator mean. Zbl 1104.47018
Fujii, Masatoshi; Kamei, Eizaburo; Nakamoto, Ritsuo
3
2005
Jensen inequality is a complement to Kantorovich inequality. Zbl 1099.47018
Fujii, Masatoshi; Nakamura, Masahiro
2
2005
On generalized Kantorovich inequalities. Zbl 1125.47012
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi; Seo, Yuki; Tominaga, Masaru
2
2004
Jensen’s inequalities of any interval for operators. Zbl 1080.47018
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi
2
2004
Further extensions of Wielandt type Heinz-Kato-Furuta inequalities via Furuta inequality. Zbl 1045.47011
Fujii, Masatoshi; Kim, Young Ok; Seo, Yuki
5
2003
Reverse inequalities on chaotically geometric mean via Specht ratio. II. Zbl 1057.47020
Fujii, Masatoshi; Mićić, Jadranka; Pečarić, Josip; Seo, Yuki
4
2003
Reverse inequalities on chaotically geometric mean via Specht ratio. Zbl 1057.47019
Fujii, Masatoshi; Lee, Sang Hun; Seo, Yuki; Jung, Dongick
2
2003
On a question of Furuta on chaotic order. II. Zbl 1068.47024
Fujii, Masatoshi; Kamei, Eizaburo; Nakamoto, Ritsuo
1
2003
A geometric mean in the Furuta inequality. Zbl 1020.47014
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo
5
2002
Extensions of the Heinz-Kato-Furuta inequality by using operator monotone functions. Zbl 1044.47007
Fujii, Masatoshi; Kim, Young Ok; Tominaga, Masaru
5
2002
Golden-Thompson type inequalities related to a geometric mean via Specht’s ratio. Zbl 1017.47015
Fujii, Masatoshi; Seo, Yuki; Tominaga, Masaru
3
2002
Kolmogorov’s complexity for positive definite matrices. Zbl 0996.15017
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi
2
2002
Some classes of operators related to paranormal and log-hyponormal operators. Zbl 0963.47018
Fujii, Masatoshi; Jung, Dongick; Lee, Sang Hun; Lee, Mi Young; Nakamoto, Ritsuo
11
2000
Extensions of Heinz-Kato-Furuta inequality. Zbl 0937.47022
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo
10
2000
Characterizations of usual and chaotic order via Furuta and Kantorovich inequalities. Zbl 0976.47013
Fujii, Masatoshi; Hashimoto, Masashi; Seo, Yuki; Yanagida, Masahiro
4
2000
Kantorovich type operator inequalities via grand Furuta inequality. Zbl 0967.47007
Fujii, Masatoshi; Kamei, Eizaburo; Seo, Yuki
2
2000
Some classes of operators derived from Furuta inequality. Zbl 0963.47019
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo
1
2000
Bessel type extension of the Bernstein inequality. Zbl 0959.47004
Fujii, Masatoshi; Lin, Chia-Shiang; Nakamoto, Ritsuo
1
2000
An application of a characterization of operator order to \(p\)-hyponormal operators. Zbl 0966.47005
Fujii, Masatoshi; Lin, Chia-Shiang
1
2000
A short proof of the best possibility for the grand Furuta inequality. Zbl 0949.47015
Fujii, Masatoshi; Matsumoto, Akemi; Nakamoto, Ritsuo
9
1999
Extensions of Heinz-Kato-Furuta inequality. II. Zbl 0937.47019
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo
7
1999
Alternative extensions of Heinz-Kato-Furuta inequality. Zbl 0961.47006
Fujii, Masatoshi; Lin, Chia-Shiang; Nakamoto, Ritsuo
6
1999
Generalizations of the Wielandt theorem. Zbl 0928.47011
Fujii, Masatoshi; Katayama, Yoshikazu; Nakamoto, Ritsuo
3
1999
Simultaneous extensions of Selberg inequality and Heinz-Kato-Furuta inequality. Zbl 1023.47013
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo
5
1998
A characterization of chaotic order and a problem. Zbl 0910.47013
Fujii, Masatoshi; Jiang, Jian Fei; Kamei, Eizaburo; Tanahashi, Kotaro
4
1998
Spectral order and operator means. Zbl 0955.47014
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo; Nakamura, Masahiro
2
1998
Operator functions associated with the grand Furuta inequality. Zbl 0912.47006
Jiang, J. F.; Kamei, E.; Fujii, M.
1
1998
Characterization of chaotic order and its applications to Furuta’s type operator inequalities. Zbl 0908.47014
Fujii, Masatoshi; Jiang, Jian Fei; Kamei, Eizaburo
1
1998
Operator inequalities related to Cauchy-Schwarz and Hölder-McCarthy inequalities. Zbl 0997.47505
Fujii, Masatoshi; Izumino, Saichi; Nakamoto, Ritsuo; Seo, Yuki
29
1997
Operator inequalities and covariance in noncommutative probability. Zbl 0902.47014
Fujii, Masatoshi; Furuta, Takayuki; Nakamoto, Ritsuo; Takahasi, Sin-Ei
7
1997
Characterization of chaotic order and its application to Furuta inequality. Zbl 0889.47014
Fujii, Masatoshi; Jiang, Jian Fei; Kamei, Eizaburo
6
1997
Covariance in Bernstein’s inequality for operators. Zbl 0997.47501
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo; Seo, Yuki
2
1997
Complements to the Furuta inequality. IV. Zbl 0909.47012
Fujii, Masatoshi; Jiang, Jian Fei; Kamei, Eizabro
1
1997
Complements to the Furuta inequality. III. Zbl 0887.47017
Fujii, Masatoshi; Furuta, Takayuki; Kamei, Eizabro
1
1997
Mean theoretic approach to the grand Furuta inequality. Zbl 0859.47012
Fujii, Masatoshi; Kamei, Eizaburo
15
1996
Norm inequalities in the Corach-Porta-Recht theory and operator means. Zbl 0927.47012
Fujii, Masatoshi; Furuta, Takayuki; Nakamoto, Ritsuo
4
1996
Graphs and Kolmogorov’s complexity. Zbl 0882.94011
Fujii, Masatoshi; Nakamura, Masahiro; Seo, Yuki; Watatani, Yasuo
1
1996
Rota’s theorem and Heinz inequalities. Zbl 0818.47008
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo
1
1995
Parameterized Kantorovich inequality for positive operators. Zbl 0997.47503
Fujii, Masatoshi; Kamei, Eizaburo; Matsumoto, Akemi
1
1995
Classes of operators determined by the Heinz-Kato-Furuta inequality and the Hölder-McCarthy inequality. Zbl 0957.47501
Fujii, Masatoshi; Izumino, Saichi; Nakamoto, Ritsuo
10
1994
Furuta’s determinant type generalizations of Heinz-Kato inequality. Zbl 0805.47014
Fujii, Masatoshi; Kamei, Eizaburo; Kotari, Chikako; Yamada, Hideo
6
1994
Theorems of Ando and Saito for \(p\)-hyponormal operators. Zbl 0815.47025
Fujii, Masatoshi; Himeji, Chikako; Matsumoto, Akemi
5
1994
The Heinz-Kato-Furuta inequality and hyponormal operators. Zbl 0817.47022
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo; Watanabe, Hideharu
4
1994
An application of the Furuta inequality to operator inequalities on chaotic orders. Zbl 0815.47013
Fujii, Masatoshi; Furuta, Takayuki; Wang, Derming
2
1994
Complements to the Furuta inequality. Zbl 0818.47012
Fujii, Masatoshi; Furuta, Takayuki; Kamei, Eizaburo
1
1994
Furuta’s inequality and its application to Ando’s theorem. Zbl 0788.47012
Fujii, Masatoshi; Furuta, Takayuki; Kamei, Eizaburo
34
1993
Buzano’s inequality and bounds for roots of algebraic equations. Zbl 0781.47013
Fujii, Masatoshi; Kubo, Fumio
26
1993
Norm inequalities equivalent to Heinz inequality. Zbl 0783.47008
Fujii, Jun Ichi; Fujii, Masatoshi; Furuta, Takayuki; Nakamoto, Ritsuo
21
1993
Löwner–Heinz, Cordes and Heinz–Kato inequalities. Zbl 0784.47013
Fujii, Masatoshi; Furuta, Takayuki
13
1993
An inequality for some nonnormal operators – extension to normal approximate eigenvalues. Zbl 0783.47027
Fujii, Masatoshi; Furuta, Takayuki; Seo, Yuki
3
1993
On certain norm inequalities. Zbl 0784.47014
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo
1
1993
Uchiyama’s commutativity theorem on positive operators. Zbl 0809.47021
Fujii, Masatoshi; Nakamoto, Ritsuo; Nakamura, Masahiro
1
1993
...and 36 more Documents
all top 5

Cited by 425 Authors

32 Fujii, Masatoshi
32 Seo, Yuki
26 Dragomir, Sever Silvestru
25 Moslehian, Mohammad Sal
23 Furuta, Takayuki
22 Moradi, Hamid Reza
15 Furuichi, Shigeru
15 Sababheh, Mohamad Suboh
14 Kamei, Eizaburo
14 Pečarić, Josip
13 Fujii, Jun Ichi
13 Kittaneh, Fuad
13 Nakamoto, Ritsuo
12 Yamazaki, Takeaki
10 Mićić, Jadranka
10 Rashid, Mohammad Hussein Mohammad
10 Sims, Aidan
9 Bakherad, Mojtaba
9 Omidvar, Mohsen Erfanian
9 Yang, Changsen
8 Bhunia, Pintu
8 Paul, Kallol
8 Raeburn, Iain
8 Uchiyama, Mitsuru
8 Wu, Junliang
7 an Huef, Astrid
7 Conde, Cristian M.
7 Laca, Marcelo
7 Matsumoto, Kengo
7 Tominaga, Masaru
7 Zhao, Jianguo
6 Gumus, Ibrahim Halil
6 Kian, Mohsen
6 Lim, Yongdo
5 Bag, Santanu
5 Hiai, Fumio
5 Ito, Masatoshi
5 Jung, Il Bong
5 Nasiri, Leila
5 Otachel, Zdzisław
5 Saito, Kichisuke
4 Cevher, Volkan
4 Lee, Eun-Young
4 Lee, Hosoo
4 Liao, Wenshi
4 Lin, Junhong
4 Minculete, Nicusor
4 Nakamura, Masahiro
4 Seddik, Ameur
4 Shebrawi, Khalid
4 Tanahashi, Kôtarô
4 Tohyama, Hiroaki
4 Wada, Shuhei
4 Watanabe, Masayuki
4 Yuan, Jiangtao
3 Aujla, Jaspal Singh
3 Bourin, Jean-Christophe
3 Chandra, Harish
3 Chavan, Sameer Laxman
3 Choi, Daeshik
3 Duggal, Bhagwati Prashad
3 Exner, George R.
3 Fujimoto, Masayuki
3 Ghazanfari, Amir Ghasem
3 Heydarbeygi, Zahra
3 Jocić, Danko R.
3 Kaleibary, Venus
3 Khanehgir, Mahnaz
3 Kim, Sejong
3 Krnić, Mario
3 Kumar, Dilip
3 Larsen, Nadia S.
3 Lemos, Rute
3 Lin, Chia-Shiang
3 Matharu, Jagjit Singh
3 Matsumoto, Akemi
3 Mizuguchi, Hiroyasu
3 Płaneta, Artur
3 Raïssouli, Mustapha
3 Rawla, Mandeep Singh
3 Ren, Yonghui
3 Shi, Jian
3 Stochel, Jan
3 Tian, Jingfeng
3 Uchiyama, Atsushi
3 Yanagida, Masahiro
2 Abu-Omar, Amer
2 Afsar, Zahra
2 Akhbari, Mohammad Hadi
2 Amyari, Maryam
2 Anand, Akash
2 Arambašić, Ljiljana
2 Bani-Domi, Watheq
2 Bebiano, Natália Isabel Quadros
2 Bhatia, Rajendra
2 Bottazzi, Tamara
2 Burqan, Aliaa Abed Al-Jawwad
2 Chien, Mao-Ting
2 Chō, Muneo
2 Cho, Yeol Je
...and 325 more Authors
all top 5

Cited in 131 Serials

94 Linear Algebra and its Applications
30 Linear and Multilinear Algebra
24 Journal of Mathematical Analysis and Applications
22 Journal of Mathematical Inequalities
20 Proceedings of the American Mathematical Society
18 Journal of Inequalities and Applications
15 Advances in Operator Theory
13 Integral Equations and Operator Theory
10 Journal of Functional Analysis
10 Mathematical Inequalities & Applications
10 Proceedings of the Japan Academy
9 Operators and Matrices
9 Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A: Matemáticas. RACSAM
9 Annals of Functional Analysis
7 Mediterranean Journal of Mathematics
6 Filomat
5 Rocky Mountain Journal of Mathematics
4 Mathematische Annalen
4 Results in Mathematics
4 Abstract and Applied Analysis
4 Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society. Second Series
4 Banach Journal of Mathematical Analysis
4 Asian-European Journal of Mathematics
3 Ukrainian Mathematical Journal
3 Advances in Mathematics
3 Mathematica Scandinavica
3 Proceedings of the Japan Academy. Series A
3 Ergodic Theory and Dynamical Systems
3 Indagationes Mathematicae. New Series
3 Applied and Computational Harmonic Analysis
3 Positivity
3 Communications of the Korean Mathematical Society
3 Nihonkai Mathematical Journal
3 Central European Journal of Mathematics
3 Analysis and Mathematical Physics
2 Analysis Mathematica
2 Bulletin of the Australian Mathematical Society
2 Communications in Mathematical Physics
2 Letters in Mathematical Physics
2 Studia Mathematica
2 Journal of Geometry and Physics
2 Acta Scientiarum Mathematicarum
2 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A. Mathematica
2 Information Sciences
2 Kyungpook Mathematical Journal
2 Publications of the Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University
2 Facta Universitatis. Series Mathematics and Informatics
2 Aequationes Mathematicae
2 Expositiones Mathematicae
2 Applied Mathematics. Series B (English Edition)
2 Taiwanese Journal of Mathematics
2 Communications de la Faculté des Sciences de l’Université d’Ankara. Séries A1. Mathematics and Statistics
2 Acta Mathematica Sinica. English Series
2 Kragujevac Journal of Mathematics
2 Journal of Machine Learning Research (JMLR)
2 JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications
2 Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics
2 Acta Universitatis Sapientiae. Mathematica
2 Bulletin of Mathematical Sciences
2 Special Matrices
2 Sahand Communications in Mathematical Analysis
2 Constructive Mathematical Analysis
1 Inverse Problems
1 Journal of Mathematical Physics
1 Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society
1 Reports on Mathematical Physics
1 Applied Mathematics and Computation
1 Demonstratio Mathematica
1 Duke Mathematical Journal
1 Glasgow Mathematical Journal
1 Indiana University Mathematics Journal
1 International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences
1 Journal of Computational and Applied Mathematics
1 Journal of the London Mathematical Society. Second Series
1 Journal of the Mathematical Society of Japan
1 Journal of Number Theory
1 Matematički Vesnik
1 Mathematische Nachrichten
1 Mathematica Slovaca
1 Memoirs of the American Mathematical Society
1 Numerical Functional Analysis and Optimization
1 Osaka Journal of Mathematics
1 Publications de l’Institut Mathématique. Nouvelle Série
1 Theoretical Computer Science
1 Tokyo Journal of Mathematics
1 Transactions of the American Mathematical Society
1 Zeitschrift für Analysis und ihre Anwendungen
1 Acta Mathematica Hungarica
1 Extracta Mathematicae
1 Applied Mathematics Letters
1 Journal of the Ramanujan Mathematical Society
1 International Journal of Mathematics
1 Analele Științifice ale Universității Al. I. Cuza din Iași. Serie Nouă. Matematică
1 New Zealand Journal of Mathematics
1 Georgian Mathematical Journal
1 Journal of Convex Analysis
1 Discrete and Continuous Dynamical Systems
1 ELA. The Electronic Journal of Linear Algebra
1 Journal of Mathematical Chemistry
1 Mathematical Problems in Engineering
...and 31 more Serials

Citations by Year