×

Cd-hit

swMATH ID: 16887
Software Authors: Li, Weizhong; Godzik, Adam
Description: Cd-hit: a fast program for clustering and comparing large sets of protein or nucleotide sequences. Motivation: In 2001 and 2002, we published two papers (Bioinformatics, 17, 282–283, Bioinformatics, 18, 77–82) describing an ultrafast protein sequence clustering program called cd-hit. This program can efficiently cluster a huge protein database with millions of sequences. However, the applications of the underlying algorithm are not limited to only protein sequences clustering, here we present several new programs using the same algorithm including cd-hit-2d, cd-hit-est and cd-hit-est-2d. Cd-hit-2d compares two protein datasets and reports similar matches between them; cd-hit-est clusters a DNA/RNA sequence database and cd-hit-est-2d compares two nucleotide datasets. All these programs can handle huge datasets with millions of sequences and can be hundreds of times faster than methods based on the popular sequence comparison and database search tools, such as BLAST. Availability:http://cd-hit.org
Homepage: http://weizhongli-lab.org/cd-hit/
Related Software: Cell-PLoc; LIBSVM; PSI-BLAST; BLAST; UniProt; iRSpot-PseDNC; PseAAC; PseAAC-Builder; Hum-mPLoc; iSNO-PseAAC; Euk-mPLoc; propy; iLoc-Hum; iPro54-PseKNC; MUSCLE; R; EMBOSS; iLoc-Euk; PLMLA; iAMP-2L
Cited in: 36 Documents
all top 5

Cited by 138 Authors

3 Ding, Hui
2 Hu, Xuehai
2 Kumar, Manish
2 Kumar, Ravindra
2 Lin, Hao
2 Shi, Shaoping
2 Srivastava, Abhishikha
2 Yang, Lei
2 Zuo, Yongchun
1 Ali, Farman
1 Arango-Argoty, G. A.
1 Arbitman, Guy
1 Bakhtiarizadeh, Mohammad Reza
1 Bertsekas, Dimitri Panteli
1 Brubach, Brian
1 Cai, Yudong
1 Cao, Man
1 Cao, Renzhi
1 Cao, Shengjiao
1 Carugo, Oliviero
1 Castellanos-Domínguez, Germán
1 Chai, Haiting
1 Chen, Guodong
1 Chen, Wei
1 Chen, Yen-Kuang
1 Chen, Yongbing
1 Crawford, Lorin
1 Dai, Qiguo
1 Dash, Tirtharaj
1 Dehmer, Matthias
1 Dehzangi, Abdollah
1 Ding, Yijie
1 Du, Pufeng
1 Duan, Xiaodong
1 Ebrahimi, Mansour
1 Ebrahimie, Esmaeil
1 Eisenhaber, Frank
1 Feng, Peng-Mian
1 Gao, Yanxin
1 Ge, Li
1 Ghurye, Jay
1 Guo, Fei
1 Guo, Xinyun
1 Guo, Yanzhi
1 Han, Ye
1 Hassan, Farwa
1 Hayat, Maqsood
1 He, Fei
1 Hippe, Kyle
1 Hu, Donggang
1 Huang, Chao
1 Huang, Shu-Yun
1 Huang, Yan
1 Hunt, Cassandra
1 Jaramillo-Garzón, J. A.
1 Ji, Jinchao
1 Jiang, Wei
1 Kališnik Verovšek, Sara
1 Keith, Jonathan M.
1 Khan, Rida Sarwar
1 Klein, Shmuel Tomi
1 Kumari, Bandana
1 Lal, Sunil Pranit
1 Li, Gongbing
1 Li, Kuo-Bin
1 Li, Menglong
1 Li, Yanda
1 Li, Yixue
1 Liang, Ru-Ping
1 Liang, Yunyun
1 Liu, Bo
1 Liu, Jiaguo
1 Liu, Menghan
1 López, Yosvany
1 Lu, Jin-Long
1 Lu, Lingyi
1 Lu, Qianzi
1 Lv, Yingli
1 Ma, Daichuan
1 Ma, Zhiqiang
1 Medvedev, Paul
1 Mi, Gang
1 Michaelson, Jacob
1 Mondal, Sukanta
1 Monod, Anthea
1 Moradi-Shahrbabak, Mohammad
1 Ning, Qiao
1 Niu, Xiaohui
1 Pai, Priyadarshini P.
1 Pan, Xiao-Yong
1 Pan, Yi
1 Patiño-Galindo, Juan Ángel
1 Pedrielli, Giulia
1 Peterlongo, Pierre
1 Pop, Mihai
1 Poppleton, Erik
1 Qian, Ziliang
1 Qiu, Jian-Ding
1 Sahlin, Kristoffer
1 Sattar, Abdul
...and 38 more Authors

Citations by Year