×

Found 24 Software Packages (Results 1–24)

LSTM

Cited in 35 Documents (1998–2023)
Software Authors: Alex Graves; Schmidhuber; Hochreiter
Related Software: Keras; GitHub; TensorFlow; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Mechanics of deformable solids (74-XX); …

Evolino

Cited in 12 Documents (2007–2021)
Software Authors: Schmidhuber, J., Wierstra, D., Gomez, F. J.
Related Software: Clockwork RNN; LSTM; darch; …
Main Fields: Partial differential equations (35-XX); Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX); …

CNTK

Cited in 3 Documents (2018–2022)
Software Authors: Microsoft; Frank Seide; Amit Agarwal
Related Software: TensorFlow; Caffe; PyTorch; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

CNN-RNN

Cited in 10 Documents (2017–2022)
Software Authors: Jiang Wang, Yi Yang, Junhua Mao, Zhiheng Huang, Chang Huang, Wei Xu
Related Software: Adam; ImageNet; PASCAL VOC; …
Main Fields: Partial differential equations (35-XX); Calculus of variations and optimal control; optimization (49-XX); Statistics (62-XX); …

Transformer-XL

Cited in 6 Documents (2021–2022)
Software Authors: Zihang Dai, Zhilin Yang, Yiming Yang, Jaime Carbonell, Quoc V. Le, Ruslan Salakhutdinov
Related Software: BERT; Tensor2Tensor; ALBERT; …
Main Fields: Partial differential equations (35-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX); …

Clockwork RNN

Cited in 2 Documents (2019–2022)
Software Authors: Jan Koutník, Klaus Greff, Faustino Gomez, Jürgen Schmidhuber
Related Software: Evolino; Zoneout; Adam; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Biology and other natural sciences (92-XX)

Zoneout

Cited in 2 Documents (2018–2021)
Software Authors: David Krueger, Tegan Maharaj, János Kramár, Mohammad Pezeshki, Nicolas Ballas, Nan Rosemary Ke, Anirudh Goyal, Yoshua Bengio, Aaron Courville, Chris Pal
Related Software: Adam; Clockwork RNN; ImageNet; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX)

Conformer

Cited in 0 Documents
Software Authors: Anmol Gulati, James Qin, Chung-Cheng Chiu, Niki Parmar, Yu Zhang, Jiahui Yu, Wei Han, Shibo Wang, Zhengdong Zhang, Yonghui Wu, Ruoming Pang
Related Software: ESPnet; Kaldi; SentencePiece; …
Main Fields:

adaQN

Cited in 3 Documents (2018–2022)
Software Authors: Nitish Shirish Keskar, Albert S. Berahas
Related Software: L-BFGS; Saga; CIFAR; …
Main Fields: Calculus of variations and optimal control; optimization (49-XX); Numerical analysis (65-XX); Operations research, mathematical programming (90-XX)

TopicRNN

Cited in 2 Documents (2019–2020)
Software Authors: Adji B. Dieng, Chong Wang, Jianfeng Gao, John Paisley
Related Software: TensorFlow; DARTS; cmix; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

TPA-LSTM

Cited in 3 Documents (2019–2022)
Software Authors: Shih, Shun-Yao; Sun, Fan-Keng; Lee, Hung-yi
Related Software: DeepAR; PyTorchTS; Faster R-CNN; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Statistical mechanics, structure of matter (82-XX)

QANet

Cited in 1 Document (2021)
Software Authors: Adams Wei Yu, David Dohan, Minh-Thang Luong, Rui Zhao, Kai Chen, Mohammad Norouzi, Quoc V. Le
Related Software: HILDIF; ERNIE; SQuAD; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

Anticipation-RNN

Cited in 1 Document (2023)
Software Authors: Gaëtan Hadjeres; Frank Nielsen
Related Software: SampleRNN; jSymbolic; MidiNet; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

AUTOTRAINER

Cited in 0 Documents
Software Authors: Xiaoyu Zhang, Juan Zhai, Shiqing Ma, Chao Shen
Related Software: DeepTest; Theano; CRADLE; …
Main Fields:

CrySSMEx

Cited in 1 Document (2006)
Software Authors: Henrik Jacobsson
Related Software:
Main Fields: Computer science (68-XX)

CURRENNT

Cited in 1 Document (2015)
Software Authors: Weninger, Felix
Related Software: PyBrain; RNNLIB; CUDA
Main Fields: Computer science (68-XX)

DeepStellar

Cited in 0 Documents
Software Authors: Xiaoning Du, Xiaofei Xie, Yi Li, Lei Ma, Yang Liu, Jianjun Zhao
Related Software: AUTOTRAINER; DeepTest; Theano; …
Main Fields:

DiffRNN

Cited in 1 Document (2021)
Software Authors: Mohammadinejad, Sara; Paulsen, Brandon; Deshmukh, Jyotirmoy V.; Wang, Chao
Related Software: NeuroDiff; ReluDiff; POPQORN; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

FastGRNN

Cited in 1 Document (2021)
Software Authors: Aditya Kusupati, Manish Singh, Kush Bhatia, Ashish Kumar, Prateek Jain, Manik Varma
Related Software: Shiftry; gRPC; AI2; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

MidiTok

Cited in 0 Documents
Software Authors: N. Fradet, J.-P. Briot, F. Chhel, A. El Fallah-Seghrouchni, N. Gutowski
Related Software: Music Transformer; PyTorch; MMM; …
Main Fields:

POPQORN

Cited in 1 Document (2021)
Software Authors: Ching-Yun Ko, Zhaoyang Lyu, Tsui-Wei Weng, Luca Daniel, Ngai Wong, Dahua Lin
Related Software: NeuroDiff; ReluDiff; DiffRNN; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

Shiftry

Cited in 1 Document (2021)
Software Authors: Kumar, A., Seshadri, V., Sharma, R.
Related Software: FastGRNN; gRPC; AI2; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

Skip RNN

Cited in 0 Documents
Software Authors: Victor Campos, Brendan Jou, Xavier Giro-i-Nieto, Jordi Torres, Shih-Fu Chang
Related Software: IMDB; UCF101; Zoneout; …
Main Fields:

SuperNNova

Cited in 1 Document (2020)
Software Authors: Anais Möller, Thibault de Boissière
Related Software: CosmoFlow; TensorFlow; Scikit
Main Fields: Computer science (68-XX); Optics, electromagnetic theory (78-XX); Statistical mechanics, structure of matter (82-XX); …

Filter Results by …

all top 5

Related Software

all top 3

Main Field