×

Found 94 Software Packages (Results 1–94)

SIFT

Software Authors:   David Lowe
Referenced in: 369 Publications (2006–2022)
Related Software: SURF; PCA-SIFT; PASCAL VOC; LIBSVM; ImageNet; Vlfeat; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

SURF

Software Authors:   Bay, Herbert; Tuytelaars, Tinne; Van Gool, Luc
Referenced in: 130 Publications (2008–2022)
Related Software: SIFT; PCA-SIFT; BRISK; FREAK; ASIFT; PASCAL VOC; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Operations research, mathematical programming (90-XX)

PCA-SIFT

Software Authors:   Y. Ke and R. Sukthankar
Referenced in: 53 Publications (2006–2021)
Related Software: SIFT; SURF; BRISK; ASIFT; PASCAL VOC; FREAK; …
Main Fields: Harmonic analysis on Euclidean spaces (42-XX); Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX)

MS-COCO

Software Authors:   Tsung-Yi Lin, Michael Maire, Serge Belongie, Lubomir Bourdev, Ross Girshick, James Hays, Pietro Perona, Deva Ramanan, C. Lawrence Zitnick, Piotr Dollár
Referenced in: 38 Publications (2018–2022)
Related Software: ImageNet; PASCAL VOC; Faster R-CNN; AlexNet; DeepLab; TensorFlow; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Fluid mechanics (76-XX)

Camera Calibration

Software Authors:   Bouguet J-Y
Referenced in: 20 Publications (2002–2021)
Related Software: calib; SIFT; Matlab; OpenCV; SBA; HumanEva; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Fluid mechanics (76-XX)

LabelMe

Software Authors:   Russell B.C., Torralba A., Murphy K.P., Freeman W.T.
Referenced in: 18 Publications (2008–2021)
Related Software: PASCAL VOC; SIFT; ImageNet; GrabCut; Caltech-256; WordNet; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

DeepLab

Software Authors:   Liang-Chieh Chen, George Papandreou, Iasonas Kokkinos, Kevin Murphy, Alan L. Yuille
Referenced in: 39 Publications (2018–2022)
Related Software: ImageNet; AlexNet; U-Net; PASCAL VOC; Faster R-CNN; MS-COCO; …
Main Fields: Partial differential equations (35-XX); Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX)

DeCAF

Software Authors:   J. Donahue, Y. Jia, O. Vinyals, J. Hoffman, N. Zhang, E. Tzeng, T. Darrell
Referenced in: 27 Publications (2014–2021)
Related Software: ImageNet; AlexNet; Caffe; OverFeat; PASCAL VOC; Caltech-256; …
Main Fields: Linear and multilinear algebra; matrix theory (15-XX); Probability theory and stochastic processes (60-XX); Statistics (62-XX)

MobileNets

Software Authors:   Andrew G. Howard, Menglong Zhu, Bo Chen, Dmitry Kalenichenko, Weijun Wang, Tobias Weyand, Marco Andreetto, Hartwig Adam
Referenced in: 23 Publications (2019–2022)
Related Software: ImageNet; Xception; SqueezeNet; CIFAR; TensorFlow; AlexNet; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

OverFeat

Software Authors:   P. Sermanet, D. Eigen, X. Zhang, M. Mathieu, R. Fergus, Y. LeCun
Referenced in: 20 Publications (2015–2022)
Related Software: ImageNet; AlexNet; SIFT; DeepLab; DeCAF; MS-COCO; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

Cityscapes

Software Authors:   Marius Cordts, Mohamed Omran, Sebastian Ramos, Timo Rehfeld, Markus Enzweiler, Rodrigo Benenson, Uwe Franke, Stefan Roth, Bernt Schiele
Referenced in: 16 Publications (2018–2022)
Related Software: MS-COCO; KITTI; DeepLab; ImageNet; U-Net; SYNTHIA Dataset; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

ShapeNet

Software Authors:   Angel X. Chang, Thomas Funkhouser, Leonidas Guibas, Pat Hanrahan, Qixing Huang, Zimo Li, Silvio Savarese, Manolis Savva, Shuran Song, Hao Su, Jianxiong Xiao, Li Yi, Fisher Yu
Referenced in: 12 Publications (2018–2021)
Related Software: 3D-R2N2; PointNet; Adam; Pixel2Mesh; OpenDR; SoftRas; …
Main Fields: Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX); Mechanics of deformable solids (74-XX)

ShuffleNet

Software Authors:   Xiangyu Zhang, Xinyu Zhou, Mengxiao Lin, Jian Sun
Referenced in: 14 Publications (2019–2022)
Related Software: ImageNet; MobileNets; AlexNet; Xception; MobileNetV2; Adam; …
Main Fields: Dynamical systems and ergodic theory (37-XX); Statistics (62-XX); Computer science (68-XX)

VoxNet

Software Authors:   Daniel Maturana; Sebastian Scherer
Referenced in: 10 Publications (2018–2022)
Related Software: PointNet; OctNet; ImageNet; AlexNet; PointCNN; Faster R-CNN; …
Main Fields: Mathematical logic and foundations (03-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

VoxelNet

Software Authors:   Yin Zhou, Oncel Tuzel
Referenced in: 3 Publications (2020–2022)
Related Software: PointNet; ImageNet; KITTI; Faster R-CNN; SSD; PointRCNN; …
Main Fields: Convex and discrete geometry (52-XX); Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX)

AntClust

Software Authors:   Labroche, Nicolas; Monmarché, Nicolas; Venturini, Gilles
Referenced in: 8 Publications (2003–2009)
Related Software: C4.5; AutoClass; APCluster; apcluster; KAON; UCI-ml; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Operations research, mathematical programming (90-XX)

3D-R2N2

Software Authors:   Christopher B. Choy, Danfei Xu, JunYoung Gwak, Kevin Chen, Silvio Savarese
Referenced in: 8 Publications (2019–2021)
Related Software: ShapeNet; PointNet; Adam; Pixel2Mesh; OpenDR; SoftRas; …
Main Fields: Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX); Mechanics of deformable solids (74-XX)

LSUN

Software Authors:   Fisher Yu, Ari Seff, Yinda Zhang, Shuran Song, Thomas Funkhouser, Jianxiong Xiao
Referenced in: 5 Publications (2019–2022)
Related Software: TensorFlow; Adam; ImageNet; Wasserstein GAN; CIFAR; Python; …
Main Fields: Partial differential equations (35-XX); Probability theory and stochastic processes (60-XX); Statistics (62-XX)

ScanNet

Software Authors:   Angela Dai, Angel X. Chang, Manolis Savva, Maciej Halber, Thomas Funkhouser, Matthias Nießner
Referenced in: 4 Publications (2019–2022)
Related Software: PointNet; ImageNet; SceneNN; DeepLab; Cityscapes; TensorFlow; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

SoftPOSIT

Software Authors:   David, Philip; DeMenthon, Daniel; Duraiswami, Ramani; Samet, Hanan
Referenced in: 4 Publications (2002–2020)
Related Software: Polyjam; CAP3; Bertini; fastLink; robustbase; CVX; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Operations research, mathematical programming (90-XX)

BDD100k

Software Authors:   Yu F., Xian W., Chen Y., Liu F., Liao M., Madhavan V., et al.
Referenced in: 2 Publications (2020–2022)
Related Software: Cityscapes; KITTI; ApolloScape; Mapillary Vistas; U-Net; CycleGAN; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX)

nuScenes

Software Authors:   Holger Caesar, Varun Bankiti, Alex H. Lang, Sourabh Vora, Venice Erin Liong, Qiang Xu, Anush Krishnan, Yu Pan, Giancarlo Baldan, Oscar Beijbom
Referenced in: 2 Publications (2020–2022)
Related Software: PointPillars; ImageNet; MS-COCO; KITTI; ApolloScape; H3D; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Systems theory; control (93-XX)

PacthDock

Software Authors:   Duhovny D, Nussinov R, Wolfson HJ
Referenced in: 4 Publications (2002–2019)
Related Software: PatchDock; YASARA; VADAR; DFSA; DDFSA; AutoDock; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Operations research, mathematical programming (90-XX); Biology and other natural sciences (92-XX)

PCANet

Software Authors:   Tsung-Han Chan, Kui Jia, Shenghua Gao, Jiwen Lu, Zinan Zeng, Yi Ma
Referenced in: 6 Publications (2015–2020)
Related Software: SIFT; LIBSVM; ImageNet; Outex; Faster R-CNN; RotEqNet; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Statistical mechanics, structure of matter (82-XX)

RefineNet

Software Authors:   Guosheng Lin, Anton Milan, Chunhua Shen, Ian Reid
Referenced in: 6 Publications (2018–2021)
Related Software: DeepLab; U-Net; ParseNet; Cityscapes; SegNet; ADE20k; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Biology and other natural sciences (92-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

CamVid

Software Authors:   G. J. Brostow, J. Fauqueur, R. Cipolla
Referenced in: 2 Publications (2010–2020)
Related Software: KITTI; Cityscapes; DeLS-3D; SYNTHIA Dataset; BDD100k; ApolloScape; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX)

CIDEr

Software Authors:   Ramakrishna Vedantam, C. Lawrence Zitnick, Devi Parikh
Referenced in: 3 Publications (2020–2022)
Related Software: Rouge; BLEU; ConceptNet; BERTScore; Tensor2Tensor; ImageNet; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

MMDetection

Software Authors:   Kai Chen, Jiaqi Wang, Jiangmiao Pang, Yuhang Cao, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jiarui Xu, Zheng Zhang, Dazhi Cheng, Chenchen Zhu, Tianheng Cheng, Qijie Zhao, Buyu Li, Xin Lu, Rui Zhu, Yue Wu, Jifeng Dai, Jingdong Wang, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin
Referenced in: 0 Publications
Related Software: Detectron; PyTorch; SimpleDet; TensorFlow; Python; Caffe; …
Main Fields:

AdaFrame

Software Authors:   Tai, Cheng; E, Weinan
Referenced in: 4 Publications (2016–2022)
Related Software: Adam; ASTRA; AlexNet; PDE-Net; MgNet; V-Net; …
Main Fields: Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX); Operations research, mathematical programming (90-XX)

CORe50

Software Authors:   Vincenzo Lomonaco, Davide Maltoni
Referenced in: 3 Publications (2019–2022)
Related Software: iCaRL; PyTorch; CIFAR; ImageNet; MNIST; OpenLORIS; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences (91-XX); Biology and other natural sciences (92-XX)

DeepID3

Software Authors:   Yi Sun, Ding Liang, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang
Referenced in: 3 Publications (2017–2020)
Related Software: DeepFace; FaceNet; ImageNet; ShuffleNet; AdaCos; SphereFace; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX)

FoldingNet

Software Authors:   Yaoqing Yang, Chen Feng, Yiru Shen, Dong Tian
Referenced in: 3 Publications (2019–2022)
Related Software: PointNet; D-Faust; COMA; Adam; PyTorch; AtlasNet; …
Main Fields: Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

H3D

Software Authors:   Patil A., Malla S., Gang H., Chen Y.-T.
Referenced in: 0 Publications
Related Software: ApolloScape; KITTI; MS-COCO; ImageNet; Mapillary Vistas; nuScenes; …
Main Fields:

PointRCNN

Software Authors:   Shaoshuai Shi, Xiaogang Wang, Hongsheng Li
Referenced in: 1 Publication (2022)
Related Software: VoxelNet; Faster R-CNN; SSD; YOLO; KITTI; Python; …
Main Fields: Convex and discrete geometry (52-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

PISA

Software Authors:   K. Wang, L. Lin, J. Lu, C. Li, and K. Shi
Referenced in: 3 Publications (2015–2018)
Related Software: AlexNet; PASCAL VOC; ImageNet; DeCAF; PRMLT; gbvs
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

PointPillars

Software Authors:   Alex H. Lang, Sourabh Vora, Holger Caesar, Lubing Zhou, Jiong Yang, Oscar Beijbom
Referenced in: 0 Publications
Related Software: ImageNet; nuScenes; VoxelNet; Argoverse; KITTI; ApolloScape; …
Main Fields:

Scopira

Software Authors:   Aleksander B. Demko; Rodrigo A. Vivanco; Nick J. Pizzi
Referenced in: 0 Publications
Related Software: MPI; DENFIS; JStatCom
Main Fields:

Semantic3D.net

Software Authors:   Timo Hackel, Nikolay Savinov, Lubor Ladicky, Jan D. Wegner, Konrad Schindler, Marc Pollefeys
Referenced in: 0 Publications
Related Software: PointNet; ImageNet; Mapillary Vistas; Cityscapes; KITTI; KPConv; …
Main Fields:

SimpleDet

Software Authors:   Yuntao Chen, Chenxia Han, Yanghao Li, Zehao Huang, Yi Jiang, Naiyan Wang, Zhaoxiang Zhang
Referenced in: 0 Publications
Related Software: Detectron; MMDetection; Caffe; PyTorch; MXNet; Tensorpack; …
Main Fields:

ART

Software Authors:   The Adversarial Robustness Toolbox (ART) Authors; Beat Buesser; et al.
Referenced in: 0 Publications
Related Software: Advbox; Model Zoo; Februus; BadNets; TrojAI; TrojDRL; …
Main Fields:

ccprmod

Software Authors:   T. Woloszynski
Referenced in: 2 Publications (2011–2016)
Related Software: UCI-ml; Silhouettes; R; Learn++.MF; AdaBoost.MH; PRTools; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX)

FCOS3D

Software Authors:   Tai Wang, Xinge Zhu, Jiangmiao Pang, Dahua Lin
Referenced in: 0 Publications
Related Software: Pseudo-LiDAR++; FCOS; nuScenes; MMDetection3D; VoxelNet; PointRCNN; …
Main Fields:

FlexBox

Software Authors:   Hendrik Dirks
Referenced in: 2 Publications (2018–2019)
Related Software: Wirtinger Flow; PhaseLift; GESPAR
Main Fields: Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

Fusion++

Software Authors:   John McCormac, Ronald Clark, Michael Bloesch, Andrew J. Davison, Stefan Leutenegger
Referenced in: 1 Publication (2021)
Related Software: PointCNN; PanoContext; DeepContext; PPFNet; VoxelNet; PointNet; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

iJADE Surveillant

Software Authors:   Lee, Raymond S.T.
Referenced in: 2 Publications (2003–2006)
Related Software: iJADE IWShopper
Main Fields: Computer science (68-XX)

Kepler Mapper

Software Authors:   Saul N., van Veen H.J.
Referenced in: 2 Publications (2020–2021)
Related Software: Scikit; Scikit-tda; giotto-tda; Ripser.py; pybind11; Ripser; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Biology and other natural sciences (92-XX)

nnDetection

Software Authors:   Michael Baumgartner, Paul F. Jaeger, Fabian Isensee, Klaus H. Maier-Hein
Referenced in: 0 Publications
Related Software: Python; DeepLung; YOLO; S4ND; nnU-Net; Mimicry; …
Main Fields:

OpenSALICON

Software Authors:   Christopher Lee Thomas
Referenced in: 1 Publication (2019)
Related Software: SUN; SalGAN; DeepGaze II; Caffe; gbvs; Saliency Benchmark; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

RGCNN

Software Authors:   Gusi Te, Wei Hu, Zongming Guo, Amin Zheng
Referenced in: 1 Publication (2022)
Related Software: PointNet; ScanNet; Cityscapes; PointSIFT; InteriorNet; VoxNet; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

TextBoxes++

Software Authors:   Liao, Minghui; Shi, Baoguang; Bai, Xiang
Referenced in: 2 Publications (2018–2020)
Related Software: R2CNN; TextBoxes; EAST; SSD; Faster R-CNN; CUDA; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

VizWear

Software Authors:   Kurata, Takeshi; Okuma, Takashi; Kourogi, Masakatsu; Kato, Takekazu; Sakaue, Katsuhiko
Referenced in: 2 Publications (2001–2008)
Related Software: GALib
Main Fields: General and overarching topics; collections (00-XX); Computer science (68-XX); Biology and other natural sciences (92-XX)

AdDel

Software Authors:   Zagorujko, N.G.; Kutnenko, O.A.
Referenced in: 1 Publication (2004)
Related Software:
Main Fields: Computer science (68-XX)

AI2-THOR

Software Authors:   Eric Kolve, Roozbeh Mottaghi, Winson Han, Eli VanderBilt, Luca Weihs, Alvaro Herrasti, Daniel Gordon, Yuke Zhu, Abhinav Gupta, Ali Farhadi
Referenced in: 0 Publications
Related Software: ViZDoom; ImageNet; Matterport3D; VECA
Main Fields:

BlendTorch

Software Authors:   Christoph Heindl, Lukas Brunner, Sebastian Zambal, Josef Scharinger
Referenced in: 0 Publications
Related Software: CAD2RL; NDDS; Stillleben; ZeroMQ; ImageNet; Adam; …
Main Fields:

Brain Derived Vision

Software Authors:   Moorkanikara Nageswaran, Jayram; Felch, Andrew; Chandrasekhar, Ashok; Dutt, Nikil; Granger, Richard; Nicolau, Alex; Veidenbaum, Alex
Referenced in: 1 Publication (2009)
Related Software: SIFT
Main Fields: Computer science (68-XX)

COCO-Text

Software Authors:   Andreas Veit, Tomas Matera, Lukas Neumann, Jiri Matas, Serge Belongie
Referenced in: 1 Publication (2018)
Related Software: FASText; R2CNN; SReN; TextProposals; TextBoxes; PVANet; …
Main Fields: Information and communication theory, circuits (94-XX)

Computer Vision Systems Toolbox

Software Authors:   –
Referenced in: 1 Publication (2015)
Related Software: configureKalmanFilter; Matlab
Main Fields: Operations research, mathematical programming (90-XX); Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences (91-XX)

Count-ception

Software Authors:   Joseph Paul Cohen, Genevieve Boucher, Craig A. Glastonbury, Henry Z. Lo, Yoshua Bengio
Referenced in: 0 Publications
Related Software: V-Net; FiLM; QuickNAT; mixup; PyTorch; U-Net; …
Main Fields:

DeepContext

Software Authors:   Yinda Zhang, Mingru Bai, Pushmeet Kohli, Shahram Izadi, Jianxiong Xiao
Referenced in: 0 Publications
Related Software: PointCNN; PanoContext; PPFNet; VoxelNet; PointNet; DenseFusion; …
Main Fields:

DeepGaze II

Software Authors:   Matthias Kümmerer, Thomas S. A. Wallis, Matthias Bethge
Referenced in: 0 Publications
Related Software: SUN; OpenSALICON; SalGAN; Caffe; gbvs; Saliency Benchmark; …
Main Fields:

DenseFusion

Software Authors:   Chen Wang, Danfei Xu, Yuke Zhu, Roberto Martín-Martín, Cewu Lu, Li Fei-Fei, Silvio Savarese
Referenced in: 0 Publications
Related Software: PointCNN; PanoContext; DeepContext; PPFNet; VoxelNet; PointNet; …
Main Fields:

EVERA

Software Authors:   Kabré, Harouna; Spalanzani, Anne
Referenced in: 1 Publication (2000)
Related Software: rastamat
Main Fields: Computer science (68-XX)

Fast-DENSER

Software Authors:   Filipe Assunção, Nuno Lourenço, Bernardete Ribeiro, Penousal Machado
Referenced in: 0 Publications
Related Software: Python; DENSER; Keras; Fashion-MNIST; TensorFlow
Main Fields:

Highdicom

Software Authors:   Christopher P. Bridge, Chris Gorman, Steven Pieper, Sean W. Doyle, Jochen K. Lennerz, Jayashree Kalpathy-Cramer, David A. Clunie, Andriy Y. Fedorov, Markus D. Herrmann
Referenced in: 0 Publications
Related Software: CUDA; cuDNN; dicom3tools; ImageNet; TensorFlow; PyTorch; …
Main Fields:

it3d

Software Authors:   Osawa, N., Asai, K., Saito, F.
Referenced in: 0 Publications
Related Software:
Main Fields:

ivadomed

Software Authors:   Charley Gros, Andreanne Lemay, Olivier Vincent, Lucas Rouhier, Anthime Bucquet, Joseph Paul Cohen, Julien Cohen-Adad
Referenced in: 0 Publications
Related Software: Count-ception; V-Net; FiLM; QuickNAT; mixup; PyTorch; …
Main Fields:

Lti Lib

Software Authors:   LTI at the Aachen University of Technology
Referenced in: 0 Publications
Related Software:
Main Fields:

MLCVNet

Software Authors:   Qian Xie, Yu-Kun Lai, Jing Wu, Zhoutao Wang, Yiming Zhang, Kai Xu, Jun Wang
Referenced in: 0 Publications
Related Software: PointCNN; PanoContext; DeepContext; PPFNet; VoxelNet; PointNet; …
Main Fields:

MonoLoco

Software Authors:   Lorenzo Bertoni, Sven Kreiss, Alexandre Alahi
Referenced in: 0 Publications
Related Software: WoodScape; BDD100k; CityPersons; H3D; NightOwls; TrafficPredict; …
Main Fields:

MOTIF-EM

Software Authors:   Mitul Saha, Michael Levitt, Wah Chiu
Referenced in: 1 Publication (2016)
Related Software: PlantTFDB; eggNOG; ELM; dbCAN; antiSMASH; dissectHMMER; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Biology and other natural sciences (92-XX)

OLALA

Software Authors:   Zejiang Shen, Jian Zhao, Melissa Dell, Yaoliang Yu, Weining Li
Referenced in: 0 Publications
Related Software: CascadeTabNet; Detectron; MS-COCO; Tesseract; AllenNLP; TensorFlow; …
Main Fields:

OLT

Software Authors:   Ruiz-Sarmiento, J. R.; Galindo, C.; González-Jiménez, J.
Referenced in: 1 Publication (2017)
Related Software: UGM; ViDRILO; PMTK; CRFsuite; L-BFGS
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX)

OpenLORIS

Software Authors:   Qi She, Fan Feng, Xinyue Hao, Qihan Yang, Chuanlin Lan, Vincenzo Lomonaco, Xuesong Shi, Zhengwei Wang, Yao Guo, Yimin Zhang, Fei Qiao, Rosa H. M. Chan
Referenced in: 0 Publications
Related Software: MNIST; Stream-51; Transformers; iCaRL; CORe50; Caffe; …
Main Fields:

OpenSIFT

Software Authors:   –
Referenced in: 1 Publication (2013)
Related Software: SIFER; FREAK; SURF; SIFT
Main Fields: Computer science (68-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

OPFython

Software Authors:   Gustavo Henrique de Rosa, João Paulo Papa, Alexandre Xavier Falcão
Referenced in: 0 Publications
Related Software: LibOPF; LIBSVM; Python
Main Fields:

Optrans

Software Authors:   Kerrache, Said; Nakauchi, Yasushi
Referenced in: 1 Publication (2010)
Related Software: MPI; OPT++; PARDISO; BoomerAMG
Main Fields: Calculus of variations and optimal control; optimization (49-XX); Numerical analysis (65-XX)

PartNet

Software Authors:   Kaichun Mo, Shilin Zhu, Angel X. Chang, Li Yi, Subarna Tripathi, Leonidas J. Guibas, Hao Su
Referenced in: 0 Publications
Related Software: gvnn; PointNet; GEOMetrics; MeshCNN; DeepSDF; Pixel2Mesh; …
Main Fields:

PolarFormer

Software Authors:   Yanqin Jiang, Li Zhang, Zhenwei Miao, Xiatian Zhu, Jin Gao, Weiming Hu, Yu-Gang Jiang
Referenced in: 0 Publications
Related Software: Deformable DETR; PolarNet; DETR3D; Pseudo-LiDAR++; FCOS3D; FCOS; …
Main Fields:

pyFCI

Software Authors:   Erba, V.
Referenced in: 0 Publications
Related Software: Intrinsic-Dimension; OpenML; TLE; drtoolbox; IntDim; Rdimtools; …
Main Fields:

RTL

Software Authors:   Ales Jelinek, Adam Ligocki, Ludek Zalud
Referenced in: 0 Publications
Related Software: ROS; MRPT; PCL; Eigen
Main Fields:

Sim4CV

Software Authors:   Matthias Müller, Vincent Casser, Jean Lahoud, Neil Smith, Bernard Ghanem
Referenced in: 0 Publications
Related Software: UnrealCV; AirSim; TORCS; RotorS; OpenAI Gym; CARLA; …
Main Fields:

SOIL-47

Software Authors:   J. Burianek, A. Ahmadyfard, J. Kittler
Referenced in: 0 Publications
Related Software: LabelMe; PASCAL VOC; WordNet
Main Fields:

SPINDLE

Software Authors:   S. G. Ramasubramanian: R. Venkatesan; M. Sharad; K. Roy; A. Raghunathan
Referenced in: 0 Publications
Related Software: MNIST; Caffe; Rx-Caffe
Main Fields:

SqueezeSegV2

Software Authors:   Bichen Wu, Xuanyu Zhou, Sicheng Zhao, Xiangyu Yue, Kurt Keutzer
Referenced in: 0 Publications
Related Software: PointSIFT; InteriorNet; VoxNet; PointNet; YOLO; OctNet; …
Main Fields:

Stream-51

Software Authors:   Ryne Roady, Tyler L Hayes, Hitesh Vaidya, Christopher Kanan
Referenced in: 0 Publications
Related Software: MNIST; OpenLORIS; Transformers; iCaRL; CORe50; Caffe; …
Main Fields:

StructED

Software Authors:   Adi, Yossi; Keshet, Joseph
Referenced in: 1 Publication (2016)
Related Software: GitHub; Dlib-ml; CRFsuite; pystruct; CRF++
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX)

TextProposals

Software Authors:   Lluis Gomez-Bigorda, Dimosthenis Karatzas
Referenced in: 1 Publication (2018)
Related Software: FASText; COCO-Text; R2CNN; SReN; TextBoxes; PVANet; …
Main Fields: Information and communication theory, circuits (94-XX)

TIDE

Software Authors:   Daniel Bolya, Sean Foley, James Hays, Judy Hoffman
Referenced in: 0 Publications
Related Software: SSD; FCOS; MS-COCO; LVIS; YOLACT++; Python
Main Fields:

ViDRILO

Software Authors:   Martinez-Gomez, J.; Cazorla, M.; Garcia-Varea, I.; Morell, V.
Referenced in: 1 Publication (2017)
Related Software: UGM; OLT; PMTK; CRFsuite; L-BFGS
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX)

Visual7W

Software Authors:   Yuke Zhu, Oliver Groth, Michael Bernstein, Li Fei-Fei
Referenced in: 1 Publication (2022)
Related Software: DeepProbLog; AQuA; NeurASP; VQA; CLEVR dataset; YOLO
Main Fields: Computer science (68-XX)

April-ANN

Software Authors:   Francisco Zamora-Martínez; Salvador España-Boquera; Jorge Gorbe-Moya; Joan Pastor-Pellicer; Adrián Palacios
Referenced in: 0 Publications
Related Software:
Main Fields:

Heuros

Software Authors:   Bogdan Harasymowicz-Boggio; Łukasz Chechliński; Daniel Koguciuk
Referenced in: 0 Publications
Related Software:
Main Fields:

LSDA

Software Authors:   Hoffman, Judy; Pathak, Deepak; Tzeng, Eric; Long, Jonathan; Guadarrama, Sergio; Darrell, Trevor; Saenko, Kate
Referenced in: 0 Publications
Related Software:
Main Fields:

ModReg

Software Authors:   Tomasz Kornuta; Maciej Stefańczyk
Referenced in: 0 Publications
Related Software:
Main Fields: