×

Found 52 Software Packages (Results 1–52)

CECM

Cited in 9 Documents (2012–2022)
Software Authors: Antoine, V.; Quost, B.; Masson, M.-H.; Den{\oe}ux, T.
Related Software: UCI-ml; ABC; rNPBST; …
Main Fields: Probability theory and stochastic processes (60-XX); Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); …

FastGCN

Cited in 12 Documents (2020–2023)
Software Authors: Jie Chen, Tengfei Ma, Cao Xiao
Related Software: Adam; PyTorch; DeepWalk; …
Main Fields: Combinatorics (05-XX); Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX); …

MEKA

Cited in 10 Documents (2016–2022)
Software Authors: Read, Jesse; Reutemann, Peter; Pfahringer, Bernhard; Holmes, Geoff
Related Software: MULAN; ML-KNN; scikit-multilearn; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX)

MixMatch

Cited in 7 Documents (2020–2023)
Software Authors: David Berthelot, Nicholas Carlini, Ian Goodfellow, Nicolas Papernot, Avital Oliver, Colin Raffel
Related Software: CIFAR; FixMatch; mixup; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Mechanics of deformable solids (74-XX); …

PTE

Cited in 7 Documents (2018–2023)
Software Authors: Jian Tang, Meng Qu, Qiaozhu Mei
Related Software: word2vec; node2vec; DeepWalk; …
Main Fields: Combinatorics (05-XX); Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); …

Spider

Cited in 6 Documents (2008–2016)
Software Authors: Weston J, Elisseeff A, Bakir G, Sinz F
Related Software: UCI-ml; SeDuMi; LIBSVM; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Operations research, mathematical programming (90-XX)

SemiBoost

Cited in 6 Documents (2011–2020)
Software Authors: Pavan Kumar Mallapragada, Rong Jin, Anil K Jain, Yi Liu
Related Software: UCI-ml; AdaBoost.MH; PRMLT; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX)

EMCluster

Cited in 3 Documents (2016–2020)
Software Authors: Wei-Chen Chen, Ranjan Maitra, Volodymyr Melnykov, Dan Nettleton, David Faden, Rouben Rostamian
Related Software: mclust; R; Rmixmod; …
Main Fields: Statistics (62-XX)

FixMatch

Cited in 3 Documents (2021–2023)
Software Authors: Kihyuk Sohn, David Berthelot, Chun-Liang Li, Zizhao Zhang, Nicholas Carlini, Ekin D. Cubuk, Alex Kurakin, Han Zhang, Colin Raffel
Related Software: MixMatch; ReMixMatch; CIFAR; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

GMNN

Cited in 6 Documents (2020–2022)
Software Authors: Meng Qu, Yoshua Bengio, Jian Tang
Related Software: NetKit; struc2vec; DeepWalk; …
Main Fields: Combinatorics (05-XX); Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); …

DIFFRAC

Cited in 5 Documents (2011–2022)
Software Authors: F. Bach; Z. Harchaoui
Related Software: SciPy; MixMatch; MBCbook; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX); …

GANomaly

Cited in 3 Documents (2019–2020)
Software Authors: Samet Akcay, Amir Atapour-Abarghouei, Toby P. Breckon
Related Software: TensorFlow; Scikit; PyTorch; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

KLIMT

Cited in 5 Documents (2002–2011)
Software Authors: Conversano, Claudio
Related Software: iplots; R; XGobi; …
Main Fields: General and overarching topics; collections (00-XX); Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX); …

RandAugment

Cited in 1 Document (2023)
Software Authors: Ekin D. Cubuk, Barret Zoph, Jonathon Shlens, Quoc V. Le
Related Software: FixMatch; CIFAR; MixMatch; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

ALiPy

Cited in 1 Document (2020)
Software Authors: Ying-Peng Tang, Guo-Xiang Li, Sheng-Jun Huang
Related Software: Python; Scikit; PyTorch; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

DILS

Cited in 4 Documents (2020–2022)
Software Authors: González-Almagro, Germán; Luengo, Julián; Cano, José-Ramón; García, Salvador
Related Software: SOS-SDP; k-means++; AS 136; …
Main Fields: Probability theory and stochastic processes (60-XX); Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); …

DivideMix

Cited in 4 Documents (2021–2023)
Software Authors: Junnan Li, Richard Socher, Steven C.H. Hoi
Related Software: MentorNet; mixup; CIFAR; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX)

GBFlearn

Cited in 3 Documents (2021–2022)
Software Authors: Wolfgang Erb
Related Software: Matlab; GUPPY; GSPBOX
Main Fields: Combinatorics (05-XX); Approximations and expansions (41-XX); Harmonic analysis on Euclidean spaces (42-XX); …

InfoGraph

Cited in 2 Documents (2020–2021)
Software Authors: Fan-Yun Sun, Jordan Hoffmann, Vikas Verma, Jian Tang
Related Software: CogDL; PyTorch; node2vec; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

RALF

Cited in 3 Documents (2016–2021)
Software Authors: Sandra Ebert, Mario Fritz, Bernt Schiele
Related Software: AlexNet; ImageNet; Python; …
Main Fields: Probability theory and stochastic processes (60-XX); Statistics (62-XX); Computer science (68-XX)

ReMixMatch

Cited in 1 Document (2021)
Software Authors: David Berthelot, Nicholas Carlini, Ekin D. Cubuk, Alex Kurakin, Kihyuk Sohn, Han Zhang, Colin Raffel
Related Software: FixMatch; MixMatch; Python; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

S4L

Cited in 1 Document (2022)
Software Authors: Xiaohua Zhai, Avital Oliver, Alexander Kolesnikov, Lucas Beyer
Related Software: ImageNet; Adam; ViLBERT; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

SELP

Cited in 4 Documents (2018–2019)
Software Authors: Zhou, Kuang; Martin, Arnaud; Pan, Quan; Liu, Zhunga
Related Software: GitHub; LabelRankT; NetworkX; …
Main Fields: Combinatorics (05-XX); Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); …

wav2vec

Cited in 0 Documents
Software Authors: Alexei Baevski, Henry Zhou, Abdelrahman Mohamed, Michael Auli
Related Software: Python; LibriSpeech; fairseq; …
Main Fields:

CogDL

Cited in 1 Document (2021)
Software Authors: Yukuo Cen, Zhenyu Hou, Yan Wang, Qibin Chen, Yizhen Luo, Xingcheng Yao, Aohan Zeng, Shiguang Guo, Peng Zhang, Guohao Dai, Yu Wang, Chang Zhou, Hongxia Yang, Jie Tang
Related Software: InfoGraph; PyTorch; TUDataset; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

SimCLR

Cited in 3 Documents (2022)
Software Authors: Ting Chen, Simon Kornblith, Mohammad Norouzi, Geoffrey Hinton
Related Software: CIFAR; Swin Transformer; ViT; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

TopicRNN

Cited in 2 Documents (2019–2020)
Software Authors: Adji B. Dieng, Chong Wang, Jianfeng Gao, John Paisley
Related Software: TensorFlow; DARTS; cmix; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

BlinkFill

Cited in 1 Document (2020)
Software Authors: Rishabh Singh
Related Software: FlashMeta; Infer.NET; z3; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

FlexMatch

Cited in 0 Documents
Software Authors: Bowen Zhang, Yidong Wang, Wenxin Hou, Hao Wu, Jindong Wang, Manabu Okumura, Takahiro Shinozaki
Related Software: PyTorch; ReMixMatch; MixMatch; …
Main Fields:

GraphDemo

Cited in 1 Document (2012)
Software Authors: Matthias Hein; Ulrike von Luxburg
Related Software: Matlab
Main Fields: Linear and multilinear algebra; matrix theory (15-XX); Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX); …

GraphLearning

Cited in 2 Documents (2022–2023)
Software Authors: Calder, J.
Related Software: Fashion-MNIST; EMNIST; MNIST
Main Fields: Combinatorics (05-XX); Partial differential equations (35-XX); Probability theory and stochastic processes (60-XX); …

NEIL

Cited in 0 Documents
Software Authors: X. Chen, A. Shrivastava, A. Gupta
Related Software: ImageNet; Learn++.NC; Learn++; …
Main Fields:

BiSTF

Cited in 1 Document (2023)
Software Authors: Chang, Hao; Xie, Guochen; Yu, Jun; Ling, Qiang; Gao, Fang; Yu, Ye
Related Software: FixMatch; CIFAR; BBN; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

CLEMM

Cited in 1 Document (2020)
Software Authors: Wang, Wenjing; Zhang, Xin; Mai, Qing
Related Software: GitHub; CHIME; sparcl; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX)

CReST

Cited in 1 Document (2023)
Software Authors: Chen Wei, Kihyuk Sohn, Clayton Mellina, Alan Yuille, Fan Yang
Related Software: FixMatch; CIFAR; BBN; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

DeepAffinity

Cited in 0 Documents
Software Authors: Mostafa Karimi, Di Wu, Zhangyang Wang, Yang Shen
Related Software: ImageNet; TorchIO; TensorLy; …
Main Fields:

Frouros

Cited in 0 Documents
Software Authors: Jaime Céspedes Sisniega, Álvaro López García
Related Software: TorchDrift; Alibi Detect; Eurybia; …
Main Fields:

KE-GAN

Cited in 1 Document (2020)
Software Authors: M. Qi, Y. Wang, J. Qin, A. Li
Related Software: RefineNet; SegNet; U-Net; …
Main Fields: Information and communication theory, circuits (94-XX)

LAMDA-SSL

Cited in 0 Documents
Software Authors: Lin-Han Jia, Lan-Zhe Guo, Zhi Zhou, Yu-Feng Li
Related Software: PyTorch; Scikit; SemiBoost; …
Main Fields:

Local2Global

Cited in 1 Document (2023)
Software Authors: Jeub, Lucas G. S.; Colavizza, Giovanni; Dong, Xiaowen; Bazzi, Marya; Cucuringu, Mihai
Related Software: Cluster-GCN; SIGN; FastGCN; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

Manifold Regularization

Cited in 0 Documents
Software Authors: Belkin M, Matveeva I, Niyogi P
Related Software: R; SGTlight; spa
Main Fields:

NaCL

Cited in 1 Document (2023)
Software Authors: Li, Jingzheng; Sun, Hailong
Related Software: NGC; CDTrans; FaceNet
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX)

OLALA

Cited in 0 Documents
Software Authors: Zejiang Shen, Jian Zhao, Melissa Dell, Yaoliang Yu, Weining Li
Related Software: CascadeTabNet; Detectron; MS-COCO; …
Main Fields:

pomegranate

Cited in 0 Documents
Software Authors: Schreiber, Jacob
Related Software: Pgm; Pyfac; pyGM; …
Main Fields:

ProSelfLC

Cited in 0 Documents
Software Authors: Xinshao Wang, Yang Hua, Elyor Kodirov, Sankha Subhra Mukherjee, David A. Clifton, Neil M. Robertson
Related Software: TensorFlow; AutoAugment; DeepLoc
Main Fields:

PushNet

Cited in 1 Document (2023)
Software Authors: Julian Busch, Jiaxing Pi, Thomas Seidl
Related Software: Cluster-GCN; SIGN; FastGCN; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

pygan

Cited in 0 Documents
Software Authors: accel-brain
Related Software: Mimicry; TF-GAN; ImageNet; …
Main Fields:

RANKS

Cited in 1 Document (2021)
Software Authors: Giorgio Valentini, Giuliano Armano, Marco Frasca, Jianyi Lin, Marco Mesiti, Matteo Re
Related Software: EGAD; diffuStats; AptRank; …
Main Fields: Biology and other natural sciences (92-XX)

salad

Cited in 0 Documents
Software Authors: Steffen Schneider, Alexander S. Ecker, Jakob H. Macke, Matthias Bethge
Related Software: TensorFlow; Transfer learning; dalib; …
Main Fields:

SAR2SAR

Cited in 1 Document (2022)
Software Authors: Emanuele Dalsasso, Loïc Denis, Florence Tupin
Related Software: DnCNN; Speckle2Void; NL-SAR; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

VoxPopuli

Cited in 0 Documents
Software Authors: Changhan Wang, Morgane Rivière, Ann Lee, Anne Wu, Chaitanya Talnikar, Daniel Haziza, Mary Williamson, Juan Pino, Emmanuel Dupoux
Related Software: fairseq; Lingvo; Espresso; …
Main Fields:

XGBOD

Cited in 0 Documents
Software Authors: Yue Zhao, Maciej K. Hryniewicki
Related Software: LSCP; PyOD; Meta-AAD; …
Main Fields:

Filter Results by …

all top 5

Related Software

all top 3

Main Field