×

Found 7 Software Packages (Results 1–7)

JOSTLE

Cited in 36 Documents (1995–2023)
Software Authors: C. Walshaw
Related Software: Scotch; Chaco; METIS; …
Main Fields: Combinatorics (05-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX); …

Pykg2vec

Cited in 2 Documents (2021)
Software Authors: Shih Yuan Yu, Sujit Rokka Chhetri, Arquimedes Canedo, Palash Goyal, Mohammad Abdullah Al Faruque
Related Software: OpenKE; AmpliGraph; Python; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

subgraph2vec

Cited in 2 Documents (2019–2020)
Software Authors: Annamalai Narayanan, Mahinthan Chandramohan, Lihui Chen, Yang Liu, Santhoshkumar Saminathan
Related Software: node2vec; Python; FastDTW; …
Main Fields: Combinatorics (05-XX); Computer science (68-XX)

CogDL

Cited in 1 Document (2021)
Software Authors: Yukuo Cen, Zhenyu Hou, Yan Wang, Qibin Chen, Yizhen Luo, Xingcheng Yao, Aohan Zeng, Shiguang Guo, Peng Zhang, Guohao Dai, Yu Wang, Chang Zhou, Hongxia Yang, Jie Tang
Related Software: InfoGraph; PyTorch; TUDataset; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

2CoBel

Cited in 2 Documents (2018–2021)
Software Authors: Pellicanò, Nicola; Le Hégarat-Mascle, Sylvie; Aldea, Emanuel
Related Software: Scikit; Clipper; BeliefFunctions; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX)

HistoCartography

Cited in 0 Documents
Software Authors: Guillaume Jaume, Pushpak Pati, Valentin Anklin, Antonio Foncubierta, Maria Gabrani
Related Software: PanNuke; HoVer-Net; HACT-Net; …
Main Fields:

ReNView

Cited in 0 Documents
Software Authors: Udit Gupta; Dionisios G. Vlachos
Related Software: Graphviz; OpenSMOKE++; Cantera; …
Main Fields:

Filter Results by …

all top 5

Related Software

all top 3

Main Field