×

Found 31 Software Packages (Results 1–31)

DynTex

Cited in 5 Documents (2013–2021)
Software Authors: Renaud Péteria; Sándor Fazekasb; Mark J. Huiskesc
Related Software: SIFT; VarSelLCM; LIBLINEAR; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX); …

DeepRED

Cited in 7 Documents (2020–2023)
Software Authors: Gary Mataev, Michael Elad, Peyman Milanfar
Related Software: compsensing_dip; DnCNN; Adam; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX); …

MMDetection

Cited in 1 Document (2022)
Software Authors: Kai Chen, Jiaqi Wang, Jiangmiao Pang, Yuhang Cao, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jiarui Xu, Zheng Zhang, Dazhi Cheng, Chenchen Zhu, Tianheng Cheng, Qijie Zhao, Buyu Li, Xin Lu, Rui Zhu, Yue Wu, Jifeng Dai, Jingdong Wang, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin
Related Software: PyTorch; Detectron; Caffe; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

EnlightenGAN

Cited in 0 Documents
Software Authors: Yifan Jiang, Xinyu Gong, Ding Liu, Yu Cheng, Chen Fang, Xiaohui Shen, Jianchao Yang, Pan Zhou, Zhangyang Wang
Related Software: Python; DeblurGAN; AutoGAN; …
Main Fields: Information and communication theory, circuits (94-XX)

PyNUFFT

Cited in 2 Documents (2019–2021)
Software Authors: Jyh-Miin Lin
Related Software: SciPy; Python; NFFT3; …
Main Fields: Numerical analysis (65-XX); Computer science (68-XX)

DVDnet

Cited in 2 Documents (2020–2022)
Software Authors: Matias Tassano, Julie Delon, Thomas Veit
Related Software: DnCNN; FastDVDnet; ViDeNN; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

AdversarialNAS

Cited in 0 Documents
Software Authors: Chen Gao, Yunpeng Chen, Si Liu, Zhenxiong Tan, Shuicheng Yan
Related Software: AutoGAN; Python; ShuffleNet; …
Main Fields:

D2D

Cited in 2 Documents (2022)
Software Authors: Yurun Tian, Vassileios Balntas, Tony Ng, Axel Barroso-Laguna, Yiannis Demiris, Krystian Mikolajczyk
Related Software: OpenCV; BRIEF; D3Feat; …
Main Fields: Statistics (62-XX); Computer science (68-XX)

Mimicry

Cited in 0 Documents
Software Authors: Kwot Sin Lee, Christopher Town
Related Software: TensorFlow; SinGAN; ImageNet; …
Main Fields:

nnDetection

Cited in 0 Documents
Software Authors: Michael Baumgartner, Paul F. Jaeger, Fabian Isensee, Klaus H. Maier-Hein
Related Software: Python; DeepLung; YOLO; …
Main Fields:

PlenoptiCam

Cited in 0 Documents
Software Authors: Christopher Hahne
Related Software: Tkinter; NumPy; Python; …
Main Fields:

StudioGAN

Cited in 0 Documents
Software Authors: Minguk Kang, Joonghyuk Shin, Jaesik Park
Related Software: TensorFlow; PyTorch; StarGAN; …
Main Fields:

CompressAI

Cited in 0 Documents
Software Authors: Jean Bégaint, Fabien Racapé, Simon Feltman, Akshay Pushparaja
Related Software: TensorFlow; Torchvision; Python; …
Main Fields:

DeepWL

Cited in 0 Documents
Software Authors: Michael J. J. Douglass, James A. Keal
Related Software: Astropy; Python; PyMedPhys
Main Fields:

Eisen

Cited in 0 Documents
Software Authors: Frank Mancolo
Related Software: batchgenerators; medicaltorch; TensorFlow; …
Main Fields:

GaitForeMer

Cited in 0 Documents
Software Authors: Mark Endo, Kathleen L. Poston, Edith V. Sullivan, Li Fei-Fei, Kilian M. Pohl, Ehsan Adeli
Related Software: NTU RGB+D; potr; BERT; …
Main Fields:

Highdicom

Cited in 0 Documents
Software Authors: Christopher P. Bridge, Chris Gorman, Steven Pieper, Sean W. Doyle, Jochen K. Lennerz, Jayashree Kalpathy-Cramer, David A. Clunie, Andriy Y. Fedorov, Markus D. Herrmann
Related Software: CUDA; cuDNN; dicom3tools; …
Main Fields:

HistoCartography

Cited in 0 Documents
Software Authors: Guillaume Jaume, Pushpak Pati, Valentin Anklin, Antonio Foncubierta, Maria Gabrani
Related Software: PanNuke; HoVer-Net; HACT-Net; …
Main Fields:

HoloGen

Cited in 0 Documents
Software Authors: Peter J. Christopher, Andrew Kadis, George S. D. Gordon, Timothy D. Wilkinson
Related Software: cuFFT; CUDA; FFTW
Main Fields:

ivadomed

Cited in 0 Documents
Software Authors: Charley Gros, Andreanne Lemay, Olivier Vincent, Lucas Rouhier, Anthime Bucquet, Joseph Paul Cohen, Julien Cohen-Adad
Related Software: Count-ception; V-Net; FiLM; …
Main Fields:

JDLL

Cited in 0 Documents
Software Authors: Carlos Garcia Lopez de Haro, Stephane Dallongeville, Thomas Musset, Estibaliz Gomez de Mariscal, Daniel Sage, Wei Ouyang, Arrate Munoz-Barrutia, Jean-Yves Tinevez, Jean-Christophe Olivo-Marin
Related Software: BioImage Model Zoo; ZeroCostDL4Mic; ImJoy; …
Main Fields:

PyMatting

Cited in 0 Documents
Software Authors: Thomas Germer, Tobias Uelwer, Stefan Conrad, Stefan Harmeling
Related Software: PyAMG; Eigen; AMGCL; …
Main Fields:

pymia

Cited in 0 Documents
Software Authors: Alain Jungo, Olivier Scheidegger, Mauricio Reyes, Fabian Balsiger
Related Software: batchgenerators; FreeSurfer; Valmet; …
Main Fields:

PyPhase

Cited in 0 Documents
Software Authors: Max Langer, Yuhe Zhang, Diogo Figueirinhas, Jean-Baptiste Forien, Claire Mouton, Rajmund Mokso, Pablo Villanueva-Perez
Related Software: PyHST2; Slurm; NumPy; …
Main Fields:

pyssam

Cited in 0 Documents
Software Authors: Josh Williams, Ali Ozel, Uwe Wolfram
Related Software: Statismo; ShapeWorks; Python
Main Fields:

SemanticAdv

Cited in 1 Document (2021)
Software Authors: Qiu, Haonan; Xiao, Chaowei; Yang, Lei; Yan, Xinchen; Lee, Honglak; Li., Bo
Related Software: CIFAR; AlexNet; Grad-CAM; …
Main Fields: Computer science (68-XX); Information and communication theory, circuits (94-XX)

TorchXRayVision

Cited in 0 Documents
Software Authors: Joseph Paul Cohen, Joseph D. Viviano, Paul Bertin, Paul Morrison, Parsa Torabian, Matteo Guarrera, Matthew P Lungren, Akshay Chaudhari, Rupert Brooks, Mohammad Hashir, Hadrien Bertrand
Related Software: Chester; UMAP; NumPy; …
Main Fields:

VerSe

Cited in 0 Documents
Software Authors: Sekuboyina A et al.
Related Software: UNet++; U-Net; Elastix; …
Main Fields:

Vid2Curve

Cited in 1 Document (2022)
Software Authors: Peng Wang, Lingjie Liu, Nenglun Chen, Hung-Kuo Chu, Christian Theobalt, Wenping Wang
Related Software: NIMA; MeshLab; SegStereo; …
Main Fields: Computer science (68-XX)

Darkroom

Cited in 0 Documents
Software Authors: Hegarty, James; Brunhaver, John; DeVito, Zachary; Ragan-Kelley, Jonathan; Cohen, Noy; Bell, Steven; Vasilyev, Artem; Horowitz, Mark; Hanrahan, Pat
Related Software:
Main Fields:

DeScarGAN

Cited in 0 Documents
Software Authors: Wolleb, J.; Sandkühler, R.; Cattin, P. C.
Related Software:
Main Fields:

Filter Results by …

all top 5

Related Software

all top 3

Main Field